OPŠTINA APATIN RADI BOLJE SARADNJE, FORMIRA BAZU PODATAKA POLJOPRIVREDNIKA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Lokalna samouprava u svom dopisu obaveštava sve poljoprivrednike i registrovana poljoprivredna gazdinstva da je u toku formiranje baze podataka poljoprivrednika sa teritorije Opštine Apatin, sa ciljem lakšeg i boljeg informisanja, obaveštavanja i pružanja usluga vezanih za razvoj poljoprivrede, poljoprivredne proizvodnje i drugih informacija koje su od značaja za poljoprivrednike.

Sastavni deo baze poljoprivrednika biće i SMS server kojim će se na mobilne telefone lica uvedenih u bazu poljoprivrednika slati SMS poruke/obaveštenja o konkursima, javnim pozivima, obukama, tribinama i svim drugim korisnim i relevantnim podacima za poljoprivredike.

Pozivamo sve zainteresovane za upis u bazu poljoprivrednika Opštine Apatin da popune Zahtev i dostave ga na: mail poljo@soapatin.org , ili lično u zgradu Opštinske uprave Opštine Apatin, Srpskih vladara 29, kancelarija broj 11, stoji u dopisu.

Zahtev se može preuzeti sa sajta Opštine Apatin, ili uputiti mail za dostavu zahteva na poljo@soapatin.org a formular se može preuzeti i lično u prostorijama Mesnih kancelarija i Mesnih zajednica i u zgradi Opštinske uprave Opštine Apatin, Srpskih vladara 29, kancelarija broj 11.

Sve dodatne informacije zainteresovani poljoprivrednici mogu dobiti putem telefona 025/772-122 lokal 559, ili mejlom poljo@soapatin.org a kontakt osoba je Željko Kiš, diplomirani inženjer poljoprivrede.