ODRŽANA TRIBINA O PREVENCIJI PORODIČNOG NASILJA

APATIN DRUŠTVO VESTI

U organizaciji Centra za socijalni rad Apatin, a uz tehničku podršku Opštinskog kulturnog centra Apatin, u Narodnoj biblioteci ,,Miodrag Borisavljević” održana je javna tribina na temu „Prevencija porodičnog nasilja i primena novog zakona u sprečavanju porodičnog nasilja“.

Na tribini su govorili Nikolina Sučević, socijalni radnik i vd direktora Centra za socijalni rad Apatin, kao i Milka Basta, socijalni radnik iste ustanove. Jedan od predavača bio je i Vladimir Turudija, policijski službenik PS Apatin.

-Centar za socijalni rad u skolopu svojih aktivnosti ima predviđene neke mere koje se odnose na nasilje u porodici, a uskoro bi trebalo da bude otvoreno i savetovalište pa smo putem ove tribine želeli da upoznamo javnost koje će se usluge pružati u tom savetovalištu.- rekla je Nikolina Sučević.

FONO Nikolina Sučević

Nasilje u porodici je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Prema podacima Viktimološkog društva Srbije, svaka četvrta žena na Balkanu trpi nasilje u porodici. Ankete pokazuju da je gotovo 50 odsto ispitanika bilo žrtva nasilja, a oko 80 odsto njih nikad nije prijavilo nasilnika.

Ovom tribinom organizator je želeo da skrene pažnju javnosti na ovaj problem, a sa kojim se svakodnevno susrećemo. Od Milke Baste, socijalnog radnika CSR Apatin, saznajemo da celo društvo snosi odgovornost i da je dužnost svakog od nas, da ukoliko primetimo nasilje, isto i prijavimo nadležnim institucijama.

FONO Milka Basta