ODRŽANA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA FORUMA ŽENA OO SPS APATIN

APATIN DRUŠTVO VESTI
Na prvoj ovogodišnjoj sednici Predsedništva Foruma žena OO SPS – Apatin, kojom je predsedavala Zorica Balać, predsednik Foruma žena OO SPS – Apatin, dogovoreno je obeležavanje 8. marta, a prisutni su potom upoznati sa modelom Zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Na sednici je dogovoreno da se u četvrtak, 5. marta, u Velikoj sali zgrade Opštinskog veća Samostalnog sindikata Srbije, održi svečanost povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena. Govoriće se o značaju ovog datuma i pravima žena, a potom će biti upriličen prigodan koktel. Predloženo je da se svečanost održi sa početkom u 18,00 sati. Savet socijalističke omladine opštine Apatin, čiji su predstavnici prisustvovali sednici, organizovaće istog dana akciju podele čestitki i prigodnih poklona za štandom na prostoru kod nove pijace.
Zorica Balać je rekla da je u Novom Sadu održan sastanak organizvan od strane Ženske parlamentarne mreže na kojem je predstavljen model Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je pripremila Radna grupa Zaštitnika građana. Ispred apatinske opštine, pored Zorice Balać, prisustvovale su Jelena Čović i predsednik Komisije za rodnu ravnopravnost opštine Apatin Biljana Mandić.
Novi model Zakona o rodnoj ravnopravnosti osmišljen je tako da premosti pravne probleme i uskladi tu oblast sa drugim zakonima i međunarodnim konvencijama koje je Srbija poslednjih godina usvojila i potpisala. U novi model Zakona o rodnoj ravnopravnosti uključuje se rodna perspektiva u sve oblasti društva, a uvedeno je i nekoliko novih poglavlja poput zaštite od rodno zasnovanog nasilja, kao i sudska zaštita. Najznačajnije novine u modelu Zakona se sastoje u sledećem: uključivanje rodne perspektive u sve oblasti društva, poštovanje međunarodnih standarda rodne ravnopravnosti, zaštita dostignutog nivoa prava i diskriminacija na osnovu pola, roda, seksualne orrijentacije i rodnog identiteta, kao i povreda jednakih prava.
Na sednici je konstantovano da je naša opština među prvim opštinama u Srbiji formirala Komisiju za rodnu ravnopravnost i da je ona veoma aktivna.