ОДРЖАНА ДРУГА СЕДНИЦА НОВОГ САЗИВА СО АПАТИН

APATIN POLITIKA SOMBOR VESTI

Одборници Скупштине општине Апатин на данашњој другој седници новог сазива, усвојили су извештај Одлуке о извршењу буџета за прошлу годину и извештај о извршењу буџету општине Апатин за 2020. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар-децембар 2019. године и јануар – јун 2020. године.

-Одлука о буџету општине Апатин за 2020. годину донета је претходне године на децембарској седници Скупштине општине Апатин, којом су укупни приходи и примања, као и расходи и издаци буџета утврђени у висини од 1.132.667.100,00 динара, односно заједно са другим приходима, укупан буџет планиран је на нивоу од 1.222.426.110,00 динара. Решењима Општинског већа општине Апатин буџет је увећан за наменске приходе добијене из текуће буџетске резерве АП Војводине за помоћ пензионерима чија су примања испод 30.000,00 динара, у износу од 9.295.000,00 динара и донацију од међународних организација за реализацију пројекта “Инклузија Рома и других маргинализоаваних група у Србији” у износу од 5.355.000,00 динара и укупан буџет износи 1.237.076.110,00 динара.

Укупни текући приходи и примања буџета општине Апатин у периоду јануар – јун 2020. године остварени су у износу од 423.967.008,06 динара, а из претходне године пренета су наменска средства у висини од 37.898.236,68 динара што чини укупно 461.865.244,74 динара или 37,34 % у односу на годишњи план.

По основу остварења буџета за првих шест месеци ове године евидентан је пад буџетских прихода у односу на планирана средства, и у односу на остварење прихода из претходне године, а што је последица проглашене пандемије (КОВИД-19) и увођења ванредног стања. Обзиром да је већ крајем марта било евидентно да новонастала ситуација има утицаја на буџетске приходе, Општинско веће општине Апатин је у априлу донело закључак о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака свим корисницима буџета општине Апатин на рок од 45 дана. У складу са препорукама Министарства финансија, и имајући у виду проблеме у одржавању текуће ликвидности буџета, затражена је сагласност Министарства финансија за узимање краткорочног кредита. По основу добијене сагласности Министарства финансија, Скупштина општине Апатин је донела Одлуку о краткорочном задуживању на износ од 59.000.000,00 динара, како би се испоштовале преузете обавезе у наредном периоду. Kако и даље постоји опасност по јавно здравље људи, корисницима буџетских средстава је скренута пажња да се понашају одговорно у функционисању поштујући мере које су донете, а такође и у трошењу буџетских средстава и преузимању обавеза, имајући у виду да је буџет за шест месеци извршен са 37%, стоји у образложењу ове одлуке.

Скупштина је усвојила одлуку о будућем избору помоћника председника општине и то за “образовање и омладинску политику” и “комуналну област и рурални развој“. У опису послова из ове одлуке, помоћници покрећу иницијативе, предлажу пројекте, сачињавају мишљење у вези са питањима која су од значаја у областима за која су постављени и врше друге послове по налогу председника општине.

Одборници су усвојили решење о ценовнику услуга целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ за 2020. годину, и то у износу од 3.880 динара за целодневни боравак у јаслицама, 3.310 динара за целодневни боравак деце у обданишту, 1.330 динара за боравак деце у полудневном боравку забавишта, док ће за целодневни и полудневни боравак у предшколском програму оне износити 2.370 и 950 динара. Исказане цене представљају 20 одсто економске цене боравка у овој установи, а остатак финансира локална самоуправа. Према овој одлуци право на бесплатан боравак деце остварују родитељи који су корисници новчане социјалне помоћи, деца трећег, четвртог и сваког наредног реда рођења, деца без родитељског старања и деца са сметњама у развоју.

На данашњој седници Скупштине општине Апатина усвојен је предлог годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатин за 2020. годину, именовани су чланови Мандатно-имунитетске комисије, Kадровско-административне и Статутарно-правне комисије. Изабрани су и нови чланови Савета за буџет и финансије, за урбанизам, стамбено комуналну делатност, заштиту животне средине и путну делатност, за здравство и социјалну заштиту, Kомисије за представке и жалбе, а усвојен је и предлог решења о именовању савета за образовање, културу и спорт.

Скупштина је верификовала нове мандате одборницима са листа Александар Вучић и Савез војвођанских Мађара, по редоследу са ових листа, Богдан Латиновић, Марија Молнар, Недељко Брачика и Жужана Дукић. Седница којом је председавао Милан Шкрбић, одржана је уз поштовање препорука о превентивним мерама у циљу спречавања ширења заразне болести КОВИД-19, због чега је у сали током заседања боравио максималан број од тридесет особа.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *