ODRŽANA DEVETA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

Na današnjoj devetoj sednici Opštinskog veća opštine Apatin, većnici su usvojili predlog Odluke o dodeljivanju isključivog prava JKP “Naš Dom” za obavljanje delatnosti na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje. Prema ovoj odluci ovom preduzeću se dodeljuje isključivo pravo da na teritoriji opštine održava lokalne kategorisane i nekategorisane puteve i ulice, da održava zelenilo i javne površine te da sakuplja, prevozi, deponuje, planira i uklanja smeće na teritoriji opštine Apatin.

Usvojen je predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta “Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve Direkcija za izgradnju u Apatinu” prema kojoj se naziv ovog preduzeća menja u “Javno preduzeće za upravljanje putevima , planiranje i urbanizam Apatin”.  Novom odlukom ovo preduzeće gubi status indirektnog korisnika budžeta. Ono će ubuduće morati fakturisati svoje usluge naručiocu – Opštini Apatin i to za izvršene poslove projektovanja javnih objekata, trotoara, puteva, ulica, zelenih površina, sportskih terena, objekata na javnim površinama, izradi predmera i predračuna radova, sanacijama  poslovnih prostora ,škola, vrtića, doma zdravlja, kulture, marine, mesnih zajednica, odnosno svih objekata koji su u javnoj svojini opštine Apatin.

U obrazloženju ove odluke se navodi da će zbog smanjenja troškova preduzeća deo radnika iz Direkcije (8)  preći u opštinsku upravu gde će obavljati poslove  koji se odnose na upravljanje imovinom opštine Apatin. Reč je o poslovima izdavanja u zakup ili prodaje građ. zemljišta, izdavanje poslovnih prostora, staranja o javnim površinama, investicijama komunalnog opremanja i izgradnje, održavanja objekata i vođenja javnih nabavki u smislu izbora izvođača radova.

Usvojen je i predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2015. Godinu, predlog odluke o izmenama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin, predlog zaključka o davanju saglasnosti Kulturnom  centru Apatin za postavljanje tri nove skulpure na javnoj površini i predlog zaključka o davanju JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom  Apatin na privremeno korišćenje pokretnih i nepokretnih stvari koje se nalaze u poslovnim objektima ovog preduzeća.

Veće je donelo odluku po kojoj će u u Bloku 61 , novoformirana ulica koja počinje od ulice “Nova” do ulice “Sonćanska”, ubuduće nositi ime “Preduzetnička”. Predlog odluke je usvojen jednoglasno , pošto je ovaj urbanistički blok svakako namenjen preduzetništvu i preduzećima koja su registrovani u APR a sa imenovanjem ulice ostvaruju pravo prijave zaposlenih kod nadležne Službe socijalnog osiguranja.

Na današnjoj sednici Opštinskog veća utvrđen je i predlog Zaključka o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2016.godinu, za period januar-septembar 2016. godine i predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja , radi mirnog rešavanja spora. Opština će na ime vansudskog  poravnanja po ovoj odluci isplatiti 156.000,00 dinara za dva slučaja napada pasa lutalica.

opštinsko veće opštinsko veće opštinsko veće radivoj sekulić opštinsko veće opsštinsko veće