ODRŽANA 8.SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Članovi Opštinskog veća su na današnoj sednici utvrdili predlog Odluke o dodeli nagrade opštine Apatin “24 oktobar“ za 2016. godinu.Prema ovoj odluci ovo priznanje će dobiti pet istaknutih pojedinaca i institucija sa teritorije Opštine Apatin, a oni su poljoprivredni proizvođač Atila Tumbas iz Kupusine, košarkaš Goran Vezmar, vanredni profesor na PMF dr. Vladimir Marković, stručni saradnik za pozorišni amaterizam KC Dušan Gladić i klub malog fudbala, Apa-futsal iz Apatina.

Većnici su usvojili Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Centra za socijalni rad, predlog Zaključka o davanju saglasnosti Domu zdravlja za izdavanje u zakup objekta u Svilojevu, kao i inicijativa za pristupanje opštine Apatin Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka.

Najviše pažnje je i na ovoj sednici posvećeno poslednjoj tački dnevnog reda, Predlogu Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja radi mirnog rešavanja spora.Prema ovoj odluci opština će za 11. odštetnih zahteva morati da isplati 849.000,00 dinara.

Opštinsko Veće , Opštine Apatin, 8 sednica ,17.oktobar 2016