ODRŽANA 38. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, usvojeni su svi predlozi Odluka i Rešenja koja su podnela privatna lica: za pokretanje postupka izdavanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Apatin u ulici Dimitrija Tucovića u Apatinu, davanja u zakup građevinskog zemljišta, pokretanja postupka otuđenja građevinske parcele u k.o. Kupusina, saglasnost za postavljanje stambenog objekata na parc. br. 8969/18 k.o. Apatin, kao i za izvođenje radova na investicionom i tekućem održavanju u ulici Srpskih vladara br. 12 u Apatinu.

U naredne dve tačke usvojeni su predlozi Rešenja u predmetu prigovora na Zaključke Službe za objedinjenu proceduru Opštinske uprave opštine Apatin.

Nastvak sednice obeležilo je usvajanje predloga Odluke o raspodeli sredstava udruženjima na teritoriji Opštine Apatin u 2018. godini i o raspodeli sredstava udruženju – usluge podrške deci sa posebnim potrebama u vaspitno-obrazovnim ustanovama na teritoriji Opštine Apatin u 2018. godini.

Jedanaestom tačkom, usvojen je predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora, a narednom tačkom usvojen je predlog Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o režimu saobraćaja na teritoriji opštine Apatin.

U poslednje dve tačke usvojeni su predlozi rešenja o imenovanju članova organizacionog odbora 55. Apatinskih ribarskih večeri i članova organizacionih odbora 9. Ličke olimpijade.

izvor: Info služba Opštine Apatin