ODRŽANA 27 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Najviše opštinsko priznanje nagradu „24. oktobar“ koje se svake godine dodeljuje istaknutim pojedincima i kolektivima po odluci odbornika dobiće 21 pojedinac odnosno kolektiv.Nagradu će dobiti Milan Ristić, direktor Uprave za slobodne zone ministarstva za finansije Republike Srbije za doprinos u osnivanju i radu slobodne zone Apatin,za rezultate u razvoju privrede nagradjen je Robert Viti, vlasnik firme „Fleshsrb“ i „Birograf“ apatinska štamparija.Za postignute rezulate u oblasti socijalne zaštite nagradjena je direktorica Centra Lenka Bojić,za postignute rezultate u oblasti medicine dr Radoslav Barjaktarović, za rezultate u obrazovanju nagradjeni su direktori dve srednje škole i to Milorad Jelača i Vojislav Petrović, a Srdjan Pavić nagradjen je za postignute rezultate u naučno-tehničkom stvaralaštvu.Nagradu će dobiti i Mesna zajednic Prigrevica za uredjenje sela, za društveno humanitarni rad nagradjeni su Miloš Travica i Uroš Ćulibrk, Robert Ambruš kao dobrovoljni davalac krvi, za rezultate postignute u oblasti kulture najviše opštinsko priznanje dobiće Radmila Savčić, Jovan Popović, Radmila Uzelac i posthumno Bora Mileusnić.Za postignute rezultate u oblasti sporta nagradeni su Marko, Medić Maćo,Nataša Savić i Fudbalski savez opštine.Nagrade , koja se sastoji od statue i diplome, dobitnicima će biti uručena na svečanoj sednici Skupštine opštine, koja je zakazana za sutra, 24 oktobra.
U raspravi koja je usledila nakon iznetog predloga dobitnika ovogodišnje oktobarske nagrade Milan Dražić iz grupe gradjana Pokret za Apatin je istakao da smatra da je brojem dobitnika možda nagrada i devalvirana ali da će glasati za predlog uz napomenu da bi u buduće trebalo voditi računa da dobitnici budu iz svih sredina sa područja apatinske opštine.Biljana Mandić je ispred odbora za ravnopravnost polova istakla da je medju dobitnicima samo četiri žene što ne odgovara angažovanosti žena i da i o tome treba voditi računa.
Većinom glasova odbornika na sednici Skupštine opštine podržana je i Strategija održivog razvoja opštine za period od ove do 2020. Godine koja u prvom delu analizira sadašnje stanje u svim oblastima rada i života dok u drugom delu govori o zadacima koji predstoje kako bi se sadašnje stanje u tim onblastima poboljšalo.Usvojena je i odlukao načelima komasacije u katastarskoj opštini Kupusina kao i izveštaj o radu predškolske szanove Pčelica za proteklu školsku godinu i plana rada za tekuću školsku godinu.

Usvojeno je i rešenje o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora u Opštinskom kulturnom centru kao i sistematizacija radnih mesta u ovoj ustanovi.Odbornici su dali saglasnost „Planeti“ doo Apatin na upotrebu imena Apatin u nazivu Naxi Radio Apatin s obzirom na to da ovaj radio odnedavno deluje u okviru Naxi grupe Srbije.

Skupština opštine Apatin, 23.10,2015 Skupština opštine Apatin, 23.10,2015 Skupština opštine Apatin, 23.10,2015 Skupština opštine Apatin, 23.10,2015