ODRŽANA 25. SEDNICA SAVETA MESNE ZAJEDNICE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Na 25. sednici Saveta Mesne zajednice Apatin koja je održana danas, savet je doneo rešenje o smanjenju koeficijenta plata zaposlenih jer su izglasane izmene u planiranju sredstava za isplatu zarada u MZ Apatin. Kako su sa strane Ministarstva finansija uočene određene nepravilnosti u načinu planiranja i prenosa sredstava iz budžeta za zarade zaposlenih u MZ Apatin, u smislu da su zarade isplaćivane na teret mesnih samodoprinosa, a ne na teret budžeta opštine Apatin i da su zarade zaposlenih u MZ isplaćivane u većem iznosu od propisanih doneseno je rešenje o smanjenju ukopnog koeficijenta za zaposlene u Mesnoj zajednici Apatin.

Pod tačkom 3. dnevnog reda našao se izveštaj lekarske komisije MZ Apatin koja je odobrila 15 zahteva za jednokratnu pomoć na ime lečenja teško obolelih građana naše opštine. Mesna zajednica će na ime troškova lečenja isplatiti 150.000,00 dinara ili po 10.000,00 dinara svakom podnosiocu zahteva.