ODRŽANA 23. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA VESTI

Nakon usvajanje Zapisnika sa 22. sednice i 5 vanredne sednice Opštinskog veća opštine Apatin, usvojeni su predlozi Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Apatin koje su usklađene sa zakonom, a po preporuci Upravne inspekcije.

U trećoj, četvrtoj i petoj tački usvojeni su predlozi Odluke o kriterijumima za kategorizaciju opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica, Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica i Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Apatin. Po zakonu o javnim putevima, opština odlučuje o kategorizaciji opštinskih, nekategorisanih puteva i ulica. Definisano je koji putevi su kategorisani, nekategorisani, bitni nekategorisani i opšnski putevi po prioritetima. U budućnosti, to će olakšati održavanje pomenutih puteva.

U šestoj tački usvojeni su predlozi Odluke o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija gde će se poslovne prostorije moći izdavati u zakup na period duži od pet godina u cilju unapređenja ekonomskog razvoja opštine u funkciji realizacije investicionog ulaganja od značaja za opštinu i sl..

Usvajanjem sedme tačke, odobrena je obnova postojećeg sportskog terena koji se nalazi u Apatinu u Bloku 112 od strane „Mozzart“ doo Beograd.

U osmoj tački usvojeno je Rešenje o odobravanju uklanjanja stabala breze u Bloku 112 u Apatinu na inicijativu stanara. koji žive u tom delu Bloka 112, a koje će se izvršiti u jesenjem periodu kada će biti moguća sadnja novih adekvatnih sadnica.

U devetoj tački, po preporuci Upravne inspekcije, usvojen je Pravilnik o četvrtim izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin i Pravobranilaštva opštine Apatin.

Usvajanjem poslednje tačke, odobreno je Čović Saši iz Apatina postavljanje reklamne table na javnoj površini i ulici Petra Drapšina u Apatinu.

izvor: Info služba Opštine Apatin