ODRŽANA 16. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

APATIN POLITIKA SOMBOR VESTI

U četvrtak 10. septembra 2015. godine u Plavoj sali SO Apatin održana je 16. sednica Opštinskog veća opštine Apatin na kojoj je razmatrana 31 tačka dnevnog reda, od kojih je najviše pažnje posvećeno uvođenju samodoprinosa za naseljeno mesto Apatin, Svilojevo, Kupusinu i Prigrevicu.

Za naseljeno mesto Apatin predviđen je priliv sredstava iz samodoprinosa u visini od 400.000.000,00 u periodu od 5 godina, a sekretar MZ Apatin Milan Lavrnić dodao je da bi politika aktivnog zapošljavanja dovela do većeg priliva iz samodoprinosa. Referendum na kome će biračko telo od oko 16 hiljada glasača moći da se izjasni o uvođenju istog biće sproveden od 8. novembra do 22. novembra tekuće godine. Nakon toga penzioneri će moći da se izjasne pismeno da li će uplaćivati mesni samodoprinos ili ne.

Usvojen je i zahtev za uveđenje samodoprinosa za naseljeno mesto Kupusina u visini od 2% za period od 2016. do 2020. a sredstva koja će dospeti na račun mesne zajednice iznosiće oko 18 miliona dinara. Referendum u Kupusini održaće se od 15. do 22. novembra 2015. godine.

Za naseljeno mesto Svilojevo uveden je predlog o mesnom samodoprinosu u visini od 3% za period od 2016. do 2020. godine. Željko Rašeta je rekao da se većina sredstava troši na izgradnju i održavanje infrastrukture, naknadu za novorođenu decu, pomoć vatrogasnom društvu idr. Rašeta je istakao da će predsednik saveta MZ Svilojevo sazvati zbor građana koji će odlučiti na šta će se utrošiti sredstva.

Takođe uveden je samodoprinos i za naseljeno mesto Prigrevicu u visini od 3%, za period od 1. aprila 2016. godine do 1. marta 2021. godine. Referendum će se održati od 12. do 22. novembra , a očekuje se priliv od 85 miliona dinara.
Opština će dati u zakup 4500 hektara zemljišta koje će biti licitirano u dva kruga. Prioritet licitacije imaju poljoprivrednici sa teritorije opštine Apatina, dok će u drugom krugu ukoliko preostane zemljišta pravo da konkurišu za isto imati svi poljoprivrednici sa tereitorije cele Srbije.

Pod tačkom 15. i 16. razmatrane je aneks ugovora o osnivanju DOO za upravljanje slobodnim zonom “Apatin” u Apatinu. Apatin je dobio bescarnisku zonu i više ih neće biti u Srbiji. Kako bi osnažili našu bescarnisku zonu opština Apatin je dodelila podzonu opštini Odžaci i opštini Sombor.

 
Dosta pažnje privukla je rasprava od visini naknade štete za ujede pasa lutalica i kako rešiti ove probleme. Opština je uspela da dogovorima sa oštećenima smanji naknade za oko 50%, a one su iznosile 2 miliona i 17 hiljada dinara. Smanjen je i prosečan pojedinačni iznos naknade na 37 hiljada dinara. Planirano je još 4 akcije uklanjanja pasa lutalica, ali to je dugačak proces koji iziskuje javne nabavke pa se akcije sporije organizuju.

Opština je odobrila sredstva za lakiranje parketa u hali O.Š. Žarko Zrenjanin u visini od 350 hiljada dinara, kao i sredstva u visini od 140 hiljada dinara za opremanja kabineta istorije i psihologije u gimnaziji Nikola Tesla. Opština je takođe prihvatila da snosi troškove nagrade za pobednike projekta “Aktivan raspust” – upoznajmo i sačuvajmo Gornje Podunavlje , koji je organizovala gimnazija Nikola Tesla.