ODRŽANA 15. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Na prvoj elektronskoj sednici Skupštine opštine Apatin, prisustvovalo je 24 odbornika koji su većinom usvojili sve 23 tačke dnevnog reda.

Usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Apatin za prvu polovinu 2017. godine, nakon čega je usvojen i Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2017. godinu.

U narednim tačkama je razmatran Program i usvojen predlog Odluke o sprovođenju komasacije katastarske opštine Sonta, a usvojen je i predlog Odluke o izmenama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada poljskih puteva i kanala od poljske štete i organizovanju poljočuvarske službe na području opštine Apatin.

Nekolicina tačaka dnevnog reda bila je objedinjena kako bi rad skupštine bio lakši, a u istim je usvojen predlog o imenovanju direktora D.O.O. za upravljanje Slobodnom zonom APATIN, Apatin, usvojene su izmene u Opštinskoj izbornoj komisiji, komisiji za sprovođenje komasacije katastarske opštine Kupusina, komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, takođe su usvojene kadrovske izmene u Savetu za budžet i finansije, Upravnom odboru opštinskog Kulturnog centra, nadzornom odboru Centra za socijalni rad, komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Apatin, školskom odboru Tehničke škole sa domom učenika Apatin i školskom odboru gimnazije „Nikola Tesla“ Apatin.

Sednica so Apatin, 15 skupstina  (3) Sednica so Apatin, 15 skupstina  (1) sednica so apatin , 15 sednica skupstine, skupstina, ekektronska sednica Sednica so Apatin, 15 skupstina  (2) slavoljub strbo, 15 sednica so apatin Sednica so Apatin, 15 skupstina  (5) Miodrag Bakic, 15 sednica so apatin