ODRŽANA 11. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE APATIN

APATIN POLITIKA VESTI

Opštinsko veće opštine Apatin je na današnjoj , 11.sednici utvrdilo predlog rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu. Na teritoriji opštine Apatin postoje četiri zone za utvrđivanje poreza na imovinu i one se razlikuju po komunalnoj opremljenosti, javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima opštine Apatin, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju, sa tim da je prva zona utvrđena kao najopremljnija. Prema ovom rešenju prosečna cena kvadratnog metra za građevinsko zemljište u prvoj zoni iznosi 5.000,00 dinara a u četvrtoj 200,00 dinara, kvadrat stambenog prostora u prvoj zoni iznosi 46.000,00 dinara dok je za četvrtu zonu on 17.000,00. Najveću procenu vrednosti i dalje imaju poslovni prostori u prvoj zoni gde je utvrđena prosečna vrednost od 65.000,00 dinara po kvadratnom metru.

Usvojen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin. Izmenom pravilnika definiše se radno mesto na poziciji poslova ozakonjenja (jedan izvršilac), kao i radno mesto komunalni saradnik za koje su predviđena dva izvršioca.

Članovi Veća su dali saglasnost preduzeću Lumberline d.o.o. na zahtev o isplati duga na ime kupovine građevinskog zemljišta u urbanističkom bloku 61. u Apatinu . Javno preduzeće “Direkcija za izgradnju” Apatin će sa slovenačkim investitorima zaključiti aneks ugovora o kupovini građevinskog zemljišta prema kojem će Lumberline isplatiti ostatak kupoprodajne cene u šest mesečnih rata. Kako se moglo čuti u obrazloženju ovog preduzeća, molba o odloženom plaćanju je upućena zbog povećanja troškova izgradnje samog objekta i kupovine nove mašinske opreme čime je prekoračen fond planiran za izgradnju pogona.

Imenovana je i komisija za dodelu jednokratnih novčanih pomoći koju  će ubuduće razmatrati zahteve građana za dodelu jednokratne pomoći za iznose preko 5.000,00 dinara i dostavljati predloge odluka direktoru Centra za socijalni rad Apatin koji će na osnovu njih donositi konačnu odluku.

Opštinsko veće, novembar 2016, radivoj sekulićOpštinsko veće, novembar 2016.Opštinsko veće, novembar 2016.Opštinsko veće, novembar 2016. vladimir vukosavOpštinsko veće, novembar 2016. StrboOpštinsko veće, novembar 2016.