ODRŽAN PRVI SASTANAK RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PASA LUTALICA

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

U opštini Apatin danas je održan sastanak radne grupe koja je započela rad na izradi programa kojim bi se smanjio broj pasa lutalica na apatinskim ulicama.Radna grupa je osnovana na predlog Opštinskog Veće koje je zbog alarmantno visokog broja odštetnih zahteva građana nastalih ujedom pasa lutalica uputilo predlog o njenom formiranju.

Na sastanku je utvrđeno nekoliko mera kojima bi se ovaj problem trebao resavati sistematski i koordinirano u međusobnoj saradnji opštinske uprave, veterinarskih stanica i ambulanti, sektora javnog zdravlja, nadležnih komunalnih službi i udruženja koja brinu o zaštiti životinja.

Prva od mera koja će biti sprovedena u narednom periodu je obeležavanje, registracija i čipovanje svih pasa na teritoriji opštine Apatin.Postojanje jedinstvene baze podataka o psima, za koje se pretpostavlja da ih je na teritoriji opštine oko 5 ipo hiljada i njihovim vlasnicima olakšaće rad svim službama.

Prema oceni radne grupe , tek nakon evidentiranja moguće je krenuti u fazu  sterilizacije i kastracije vlasničkih pasa, kao najefikasnije mere kontrole populacije kojom će biti smanjen priliv novorođenih pasa na ulice Apatina, a u trećoj i poslednjoj fazi planirana je Izgradnja prihvatilišta.

Izgradnju prihvatilišta radna grupa predviđa tek nakon sprovođenja svih navedenih mera, jer je očekivano da će se sa njima zaustaviti priliv novih pasa na ulice.

Radnu grupu čine , predsednik Nebojša Vejin, članovi Đorđe Vignjević, Damir Škrbić, Goran Milošević, Branko Vojvodić, Edita Mihić, Friđeš Nađ, Stevan Žužić, Dejan Stojaković, Svetlana Kukić Eror, Zoran Mandić, Dragana Stambolija, Aleksandar Dukić, Predrag Balog i Atila Hodovanj.

Zaključci sa današnjeg sastanka radne grupe biće upućeni Opštinskom Veću i skupštini grada na dalje razmatranje i usvajanje.

Radna grupa, psi lutalice, Apatin, nebojša vejin, Radna grupa, psi lutalice, Apatin, nebojša vejin,PRadna grupa, psi lutalice, Apatin, nebojša vejin,