NZS: ISPLATA PRIVREMENE NAKNADE LICIMA VAN AP KOSOVO I METOHIJA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike da će se u petak 25. decembra, preko Poštanske štedionice, izvršiti isplata privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije.

Obezbeđena su sredstva za isplatu svih zaostalih naknada korisnicima privremene novčane naknade zaključno sa isplatom za novembar 2015. godine.

Nakon šest meseci kašnjenja, od januara 2016. godine korisnicima će redovno biti isplaćivane naknade, kao i svim ostalim korisnicima novčanih naknada koje se ostvaruju preko NSZ.

Sredstvima iz budžeta RS omogućena je isplata u bruto iznosu od 1.725.107.262,52 dinara (neto iznosi uvećani za pripadajuće doprinose), za oko 15.600 korisnika ove vrste novčane naknade, preko Poštanske štedionice a.d.

U skladu sa Zaključkom Vlade RS od 17. jula 2003. godine, Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obračun i isplatu privremene naknade licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Proces isplata od početka se odvijao sa zakašnjenjem, s obzirom da nije postojala redovnost ni u isplati novčane naknade za slučaj nezaposlenosti. Tokom godina odobravana su sredstva uglavnom za 12 mesečnih isplata ili manje, tako da je kašnjenje variralo, a poslednji put je bilo 6 meseci.

Sredstva za ove namene Nacionalna služba za zapošljavanje obezbeđuje u svom finansijskom planu u celosti iz Budžeta RS, odnosno transfera iz Ministarstva finansija. U ranijim godinama iz ovog transfera je vršena i isplata dela naknade za slučaj nezaposlenosti. Za 2015. godinu transfer iz Ministarstva finansija je planiran u iznosu od 8,9 milijardi dinara. Zahvaljujući dobroj naplati prihoda od doprinosa i smanjenju broja korisnika naknade za slučaj nezaposlenosti, Nacionalna služba je sredstva iz budžeta koristila isključivo za isplatu privremene naknade za KiM, u ukupnom iznosu od 4,52 milijarde dinara. Time je ostvarena ušteda u planiranom transferu iz budžeta za 2015. godinu u iznosu od 4,38 milijardi dinara.