NSZ:NOVI CIKLUS OBUKA ZA NEZAPOSLENE U SKLADU SA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

APATIN DRUŠTVO SOMBOR VESTI VOJVODINA

Nacionalna služba za zapošljavanje pokrenula je novi ciklus obuka za nezaposlene u skladu sa potrebama tržišta rada. Predviđeno je da u obuke bude uključeno 5400 nezaposlenih sa evidencije NSZ i to pre svega iz ugroženih grupa.

Na teritoriji Filijale Sombor planirano je predstavljanje šest obuka. U sedištu Filijale u Somboru (obuka za vođenje poslovnih knjiga i obuka za izradu pica) i u organizacionim jedinicama: Odžaci (obuka za izradu bureka i kora – 14. decembra 2016. u 10h), Apatin (obuka za poslovne sekretare – 14. decembra 2016. u 13h), i Kula (obuka za pomoćnika kuvara i obuka za pomoćnika u trgovini – 15. decembra 2016. u 11-13h ).

Obuke za polaznike su besplatne, a obezbeđeni su i udžbenici, radni materijal i oprema, kao i zaštita na radu. Kandidati mogu biti svi sa evidencije NSZ koji ispunjavaju ulazne obrazovne kriterijume. Selekciju kandidata vrši NSZ i za vreme obuke polaznici imaju pravo na nadoknadu troškova prevoza kao i osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Novi ciklus obuka za nezaposlene iz ugroženih grupa finansira se sredstvima Evropske unije kroz projekat “EU pomoć teže zapošljivim grupama”, a jedan od ciljeva projekta je i proširenje obima obuka prema potrebama tržišta rada. Obuku će realizovati Summit Consulting Services doo u konzorcijumu sa kompanijama Evropska konsalting grupa i BOLT International.