НСЗ: МЕРА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА

APATIN DRUŠTVO VESTI

Један од јавних позива који су на располагању послодавцима у циљу задовољавања потреба за стручним кадровима је мера стицања практичних знања. Ова мера подразумева процес учења са циљем стицања практичних знања и вештина незапослених лица на конкретним пословима код послодаваца који су у приватном сектору.

У меру су укључују незапослена лица без завршене средње школе, односно без кавлификација, укључујући и лица која су завршила фукционално основно образовање одраслих. Такође се могу укључити и лица која су завршила средњу школу уколико се на евиденцији незапослених налазе дуже од 12 месеци, под условом да немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање конкретних послова.

Послодавац остварује право на рефундирање минималне зараде са припадајућим порезима и доприносима за обавезно социјално осигурање у трајању од 3 или 6 месеци, у зависности од тога да ли ће са ангажованим лицем засновати радни однос на одређено или на неодређено време.

Приликом избора лица за укључивање у меру послодавац може предложити већ познато лице или се обратити Националној служби за запошљавање са захтевом за селекцију и одабир кандидата.

Јавни позив је отворен до 30.11.2022.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *