NSZ: DANAS POČINJE ISPLATA REDOVNE I PRIVREMENE NOVČANE NAKNADE

VESTI

Nacionalna služba za zapošljavanje će preko Poštanske štedionice, izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za novembar 2017. godine, u četvrtak, 21.decembra 2017. godine, a privremene novčane naknade za novembar 2017. godine licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija, u petak, 22. decembra 2017. godine.