NOVI PROJEKAT DOMA ZA STARE I PENZIONERE

APATIN DRUŠTVO VESTI

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku  i demografiju i dom za stare i penzionere Apatin potpisali  su ugovor o finansiranju dva projekta koji su izabrani na javno raspisanom konkursu.

Projekatom uvođenja medicinske signalizacije biće omogućeno svim korisnicima da pritiskom na taster pozovu u pomoć stručno osoblje. Tasteri će biti postavljeni pored kreveta, u tuš kabinama i u toaletima i funkcionišu na tom principu da daju znak u sobi gde se osoblje nalazi, kako bi moglo najbrže moguće da se reaguje, a na displeju se prikazuje odakle poziv dolazi. Sve će se pratiti u centralnom računaru, a postojaće i mogućnost da se pozove kolega ukoliko medicinski radnik ne može sam da pruži pomoć.
Projekat „Pomoć i podrška obolelim od Alchajmerove bolesti i članovima porodice“ podrazumevaće savetodavni rad socijalnog radnika, lekara, medicinske sestre i negovatelja sa obolelima i članovima njihove porodice.Rad sa porodicom u cilju pružanja praktičnih saveta oko nege obolelog, informacija o bolesti i savetima za poboljšanje kvaliteta života za pacijente sa demencijom. Problem sa pronalaženjem reči, blaga konfuzija, čak i neprimereni ispadi koji ranije nisu bili mogući postaju deo bolesti. Tokom bolesti kada reči počnu da se brišu iz sećanja, neverbalna komunikacija će biti od velike važnosti. Prilagođavanje na novu realnost nije lako. Pacijenti mnogo komuniciraju kroz gestikulacije, izrazom lica, disanjem, držanjem tela, kontaktom očima pa je jako važno da to porodica prepozna i prihvati kao način govora.

Svi naši sugrađani koji imaju potrebu za ovim vidom pomoći mogu se javiti u ustanovu ili na telefon 77 33 55, lokal 23 i dobiti dodatne informacije od diplomirane socijalne radnice Žarke Crnobrnja.
Vrednost projekata je 1.200.000 dinara.