NEIZVESNO ZA 39 APATINSKIH PROSVETARA

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Sutra bi trebalo biti jasno hoće li 39 prosvetara iz Apatina ostati na svojim radnim mestima ili će biti primorani da napuste škole.Ministarstvo prosvete bi trebalo da objavi spiskove potreba po školama u Srbiji.

Ministarstvo prosvete je sredinom avgusta objavilo listu prosvetara za čijim radom je potpuno ili delimično prestala potreba.Na spisku koji je objavljen samo dve nedelje pred početak školske godine nalazi se i 39 prosvetnih radnika sa teritorije opštine Apatin.Prema ovom dokumentu višak od  9 nastavnika ima OŠ„Mladost“ u Prigrevici , OŠ „Kiš Ferenc“ iz Svilojevu ima 6 , Kupusina i Sonta po jednog , a OŠ „Žarko Zrenjanin“ u Apatinu 2 nastavnika viška.

Pored osnovnih, na spisku su se našli profesori i vannastavno osoblje srednjih škola, pa je tako u gimnaziji „Nikola Tesla“ čak 11 profesora i jedan bibliotekar viška, dva profesora srednje Građevinske škole i 4 profesora, pedagog i spremačica u Tehničkoj školi sa domom učenika.

Spisak je uneo nemir u mnoge škole a iz ministarstava poručuju da to “Nije nikakva lista za otpuštanje, nego samo spisak nastavnika, bez ličnih imena, koji su izgubili jedan deo fonda časova i koji će sada, kada se pojave liste potreba škola, popunjavati liste potreba”, rekla je Zorana Lužanin, pomoćnica ministra prosvete.

Problem je nastao zbog manjeg broja učenika, između ostalog, smanjena je i potreba za pedagozima i psiholozima.Punu normu, prema tumačenju sindikata prosvete, imaće samo pedagozi u najmasovnijim školama sa preko 32 odeljenja.

-Svi zaposleni imaju zasnovan odnos na neodređeno i kao takvi ne mogu da budu otpušteni. U slučaju da se ne dopuni ili potpuno izgubi normu, onda će ići naredna priča, a to je mogućnost otpremnine-, dodaje pomoćnica ministra prosvete.