MLADI SINDIKALISTI APATINA NA SEMINARU O SOLIDARNOSTI

APATIN DRUŠTVO EKONOMIJA SOMBOR SRBIJA VESTI VOJVODINA
Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u saradnji sa kolegama iz Sekcije mladih LO Zapadna Švedska, organizovala je dvodnevni seminar u novosadskom hotelu “Park”.
Na seminaru su učestvovali mladi članovi sindikata sa cele teritorije Vojvodine, a među njima je bio i volonter KZM opštine Apatin Miroslav Miščević ispred Opštinskog veća SSSS.
Tema seminara, organizovanog u okviru zajedničkog projekta sa sindikatom LO Zapadna Švedska, a uz finansijsku podršku Olof Palme Centra, je bila “Organizovanje i širenje mreže sekcije mladih u sindikatu”.
Seminar je održan sa ciljem da se članovi Sekcije mladih SSSV podstaknu da aktivno i efektivno učestvuju u sinikalnom radu i u svim sferama javnog života kako bi se efikasnije ostvarili specifični interesi mladih i obezbedio bolji položaj mladih u društvu.
– Želja nam je da u dogledno vreme oformimo Sekciju mladih u sklopu Opštinskog veća SSSS u Apatinu. Nadamo se da ćemo imati podršku relevantnih aktera prilikom širenja duha sindikalizma i solidarnosti – izjavio je Miroslav Miščević.
Učesnici seminara su saznali o iskustvima i radu Sekcije mladih LO iz Švedske, posebno o organizovanju, funkcionisanju i ulozi u telima odlučivanja Sindikata. Takođe, učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove, predloge i ideje kako da se što veći broj mladih uključi u sindikalni rad i da predlažu nove akcije koje će biti osnova pri planiranju aktivnosti Sekcije mladih SSSV za 2015. godinu.
Miroslav Miščević, sindikalisti, seminar u Novom sadu 2014Miroslav Miščević, sindikalisti, seminar u Novom sadu 2014