MANDIĆEVE PESME U „DANICI“ ZA 2018. GODINU

APATIN KULTURA VESTI

U srpskom narodnom ilustrovanom kalendaru ,,Danica“ za 20018. godinu, a koji se, kao jubilarno izdanje, upravo pojavio iz štampe i koji već dvadeset pet godina izdaje Vukova zadužbina u Beogradu, na čelu sa dr Miodragom Matickim kao urednikom, objavljene su dve pesme Zorana M. Mandića – Između reči i Dozivanje tačke.

IZMEĐU REČI
Šta je prohodan tekst
postavljam pitanje pesmi
dok je začinjem u
vreme bezočnih čitanja
Da li po svaku cenu treba biti moderan
bez obzira na veličinu i dubinu uva
bez obira na propast čitanja i
propasti pisanja
Imam li pravo krenuti putem kojim me
vode reči
koje se ne odazivaju svakoj naredbi
srca
misli
ideje
Znači li ro da ću moći stići tamo gde stižu
najvažniji i najodabraniji i da žu uspeti
upoznati te presvete merače ljudskih reči što
jedne zapesme odvajaju a druge u stalnu
upotrebu stavljaju

DOZIVANjE TAČKE
Ne podešavaju se stvari da bi
tek tako postale trava
pocinkovani lim za opšivanje
A u svakoj pesmi o tom
Privremenosti ima najviše
Reč u reči e kao crv u zubu
Boli pa jedno moraš izvaditi
Između svega što travu čini travom il
pesmi pripada
najteže je odretiti stranu na kojoj si
tamnijom od lika
za kojim popravljaš rečenicu i
dozivaš tačku