MALI MATURANTI DANAS POLAŽU ISPIT IZ SRPSKOG JEZIKA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Oko 70.000 osmaka u Srbiji danas  će od devet do 11 časova rešavati test iz srpskog jezika. Đaci mogu da osvoje najviše 10 poena, a rešavaće 20 zadataka. Prema uputstvu Ministarstva prosvete koje je prosleđeno roditeljima, đacima i nastavnicima, maturanti treba da dođu u školu najkasnije u 8:15, kako bi sa odeljenskim starešinom u bazi podataka proverili ispravnost svojih ličnih i podataka o uspehu tokom školovanja.

Kašnjenjem se smatra ako uđu u školu do 9:30 i u tom slučaju direktor procenjuje da li je kašnjenje opravdano i da li će učeniku dozvoliti da polaže maturu. Ukoliko đak dođe posle pola deset ili direktor proceni i da je neopravdano zakasnio, učenik će moći da polaže završni ispit u drugom roku. Učenici mogu da unesu samo đačku knjižicu da overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu. Od ličnih stvari na ispit se može uneti samo voda / osvežavajući napitak, a sve ostalo se obavezno odlaže u poseban prostor.

U slučaju da ne poštuju propisana pravila, maturanti mogu da budu udaljeni iz učionice i biće im upisano nula bodova. To znači da će ponovo moći da polažu u drugom roku. Za vreme testa, u školi mogu da budu nastavnici koji su određeni kao dežurni, što znači da je zabranjen ulaz i roditeljima, odnosno starateljima. O tome gde će maturanti polagati završni ispit, procenjuje školska komisija na osnovu prostornih mogućnosti škole. Predviđena su tri scenarija – da svi učenici polažu završni ispit u jednoj prostoriji (fiskulturna sala, školski hol, svečana sala), zatim da đaci budu raspoređeni u dve-tri velike prostorije, ili da učenici polažu završni ispit u jednoj prostoriji u najbližoj srednjoj školi ili drugom objektu (sportska hala, dom kulture)…

Klupe se raspoređuju tako da udaljenost u svakom smeru bude najmanje 1,2 m i tako da dežurni nastavnici mogu da prođu između svake dve klupe. U svakoj klupi sedi po jedan učenik, na sredini. Na svakoj klupi biće zalepljen papir sa rednim brojem klupe, koji odgovara rednom broju učenika sa Jedinstvenog spiska učenika poređanih po azbučnom redu. Pre početka testa, jedan od dežurnih nastavnika objasniće učenicima proceduru na ispitu, a posebno im skrenuti pažnju da ne pišu svoje podatke na testu niti na kovertama, već da samo popune identifikacione kartice (predmet koji polažu, ime, ime roditelja odnosno staratelja i prezime, identifikacioni broj, adresu i naziv osnovne škole).

Srećno maturanti.