LUČKA KAPETANIJA APATIN ORGANIZUJE POLAGANJE ZA UPRAVLJAČE MOTORNOG ČAMCA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Lučka kapetanija Apatin u subotu, 22. jula 2017. godine organizuje polaganje stručnog ispita za Upravljača motornog čamca “A” i “B” kategorije. Polaganje će biti održano u prostorijama Lučke kapetanije Apatin od 10 časova, a svi zainteresovani kandidati prijavu za polaganje ispita mogu podneti do 21. jula do 12 časova. Uz prijavu koja se dobija u Kapetaniji, neophodno je dostaviti i sldeća dokumenta:

– dokaz o uplati administrativvne takse u iznosu od 300,00 dinara
– dokaz o uplati troškova polaganja ispita za Upravljača motornog čamca kategorije “A” 4.537 dinara ili za Upravljača motornog čamca “B” 6.310 dinara
– lekarsko uverenje (ne starije od 6 meseci)
– fotokopiju lične karte i potvrdu o poznavanju plivačke veštine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 025/772-245 i 064/2223948.