KONKURS ZA SPORTSKE STIPENDIJE U APATINU

APATIN SPORT VESTI

Sportski savez opštine Apatin raspisao je konkurs za dodelu sportskih stipendija. Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 06. februara, u prostorijama Sportskog saveza opštine Apatin svakog radnog dana do 14 časova.

Uslovi za konkurisanje su sledeći:

-da je u pitanju sportista amater,

-da je sportista državljanin Republike Srbije,

-da je sportista tekuće godine rangiran u skladu sa članom 140. stav 2. Zakona o sportu,

-da ga njegova sportska organizacija predloži za dobijanje stipendije,

-da se u tekućoj godini bavio sportskim aktivnostima u sportskim organizacijama u opštini Apatin,

-da ispunjava obaveze prema nacionalnoj sportskoj reperezentaciji u koju je pozvan,

-da u tekućoj godini ima status učenika, za sportiste uzrasta od 15 do 19 godina,

-da mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o sportu,

-da poštuje anti doping pravila propisana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu,

-da je njegovo ponašanje na sportskim terenima i izvan njih u skladu sa sportskim duhom i fer plejom.

Uslovi za konkurs za dobijanje stipendija usklađeni su sa Zakonom o sportu i sa kriterijumima iz priručnika za finansiranje programa u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave.