FORMIRANJE LOKALNE AKCIONE GRUPE OPŠTINE APATIN

APATIN EKONOMIJA VESTI

Opština Apatin organizovaće krajem aprila Info dan o procesu formiranja Lokalne akcione grupe, o izradi Strategije ruralnog razvoja, kao i o mogućnostima finansiranja kroz mere IPARD programa, koje će biti na raspolaganju od 2017. do 2020. godine.

Formiranje Lokalne akcione grupe je deo koji će pomoći da se lakše dođe do sredstava iz fondova EU, a dva osnovna preduslova za konkurisanje su postojanje ove grupe u opštini i Lokalne strategije ruralnog razvoja.
Lokalnu akcionu grupu čine predstavnici privatnog, civilnog i javnog sektora, a na nivou donošenja odluka, ekonomski i socijalni partneri, kao i drugi predstavnici civilnog društva. Poljoprivrednici, žene sa sela, mladi i njihova udruženja moraju činiti više od 50% partnerstva.

Članstvo u Lokalnoj akcionoj grupi otvoreno je za svako pravno i fizičko lice registrovano ili sa prebivalištem na području opštine Apatin, iz privatnog, javnog i civilnog sektora.

Opština Apatin će krajem aprila pozvati potencijalne partnere da učestvuju u okviru informativnih i edukativnih aktivnosti, kao i i da svojim znanjima i iskustvima daju doprinos formiranju i izgradnji kapaciteta Lokalne akcione grupe.

Na kraju navedenog procesa biće registrovano pravno lice Udruženje Lokalna akciona grupa opštine Apatin. Pozivaju se svi zainteresovani da se prijave, a dodatne informacije mogu dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj opštine Apatin, ulica Srpskih vladara 29, zgrada Opštinske uprave, kancelarija br 32.

Telefon: 069/2526011, mail adresa: ler@apatin.rs