DRUGA APATINSKA OPŠTINSKA KUĆA

DRUŠTVO RAZOTKRIVANJE APATINA

Kao posledica očekivane katastrofalne poplave (usledila 1795. godine), koja je u potpunosti devastirala veliki deo grada sa nekadašnjim urbanim jezgrom, na severoistočnoj periferiji naselja je, krajem 18. veka, otpočela nova faza urbanog razvoja Apatina, tj. započeo je proces formiranja njegovog novog dela, kojeg karakteriše pravilna ortogonalna ulična mreža, sa građevinskim objektima različitih stilskih izraza. U okviru novoformiranog centra naselja, podiže se niz javnih komorskih građevinskih zdanja, neophodnih za efikasno funkcionisanje upravnih, verskih, privrednih i prosvetnih organa i institucija.

Za realizaciju izuzetno značajnog projekta, kakav je predstavljala izgradnja nove opštinske kuće, tadašnja opštinska administracija, na čelu sa opštinskim knezom Jakobom Eglesom (1743-1816), angažovala je građevinara Johana Kozaga. Pored činjenice da je Kozag bio u tom period stanovnik Apatina, primarni razlozi koji su uticali na ovu odluku, bili su njegova izuzetna stručnost i visok renome stečen i van granica Apatina. Kosagovu široku afirmaciju potvrđuje podatak da bio angažovan, pored ostalog, i na izgradnji građevinskih objekata u susednom gradu Somboru, sedištu Bačkobodroške županije, tadašnjem značajnom administrativnom i demografskom centru. Tako je 1789. godine izradio građevinski plan na osnovu kojeg je sagradio stambenu kuću za somborskog građanina Jozefa Gecija.

Konačno, 1794. godine, posle intenzivnih građevinskih radova, Apatin je dobio novu, kako su je tada nazivali “varošku” kuću, a ukupni troškovi izgradnje iznosili su 1257 forinti i 6,5 krajcara. Za njenu lokaciju određen je ugao tadašnje ulice Sreskog načelnika (današnja ulica Dimitrija Tucovića) i Kalvarijske (današnja ulica Sv. Save).

I pored neospornih istorijskih i arhitektonskih vrednosti, kao i činjenice da je predstavljala jednu od najstarijih, namenski pravljenih opštinskih kuća, sačuvanih do tog trenutka na teritoriji Srbije, stara opštinska kuća, doživela je tragičnu sudbinu. Srušena je tokom 1990. godine, i na tom mestu je podignut poslovno-zanatski centar.

Autor-Tomislav Šimunović