ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ ОДНЕЛЕ ПРЕКО 6 МИЛИОНА ДИНАРА

APATIN EKONOMIJA VESTI

На јучерашњој седници Скупштине општине Апатин усвојен је извештај о утрошеним средствима из Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2020. години.

За уклањање дивљих депонија на јавним површинама локална самоуправа у прошлој години потрошила је преко 6 милиона динара. Са наведеним локацијама и количинама, трошковима уклањања одбаченог отпада, извештај је одборницима детаљно објаснила Драгана Стамболија, шеф одељења комуналне инспекције општине Апатин.

На територији општине Апатин уклањање дивљих депонија вршило је Јавно комунално предузеће „Наш Дом“ по решењима комуналне инспекције и за то су утрошена средства у износу од 3.037.077,69 динара.

Машинско укљањање дивље депоније са пољопривредног земљишта и равнање терена након чишћења локације урадило је предузеће “Џими комерц“ Доо из Пригревице. За ово је утрошено 2.040.000,00 динара од чега је АП Војводина обезбедила 802.400,00 динара. ЕР-КОП из Апатина је извршио превоз, чишћење и уређење више локација дивљих депонија у Апатину на рукавцу и деловима Апатина на улазу и излазу из Слободне зоне. Очишћене су локације код Кучке 1, 2 и 3 и почетак улице Омладински пут, као и мост код канала Дунав-Тиса-Дунав из правца Сомбора. Исто предузеће извршило је довоз и насипање туцаником дела пута који спаја улице 7. Банијске бригаде и Вељка Влаховића у блоку 57 у Апатину. За ову намену потрошено је 487.000,00 динара.

Поред уклањања дивљих депонија средства из буџета из фонда за заштиту и унапређење животне средине утрошена су и на праћење квалитета ваздуха на пет мерних места на територији општине Апатин и мониторинг површинских вода где је хемијски и микробиолошки испитана вода на локацијама „Вагони“, „Плава ружа“, „Пчела“, канал ДТД код преводнице и на Дунаву 30 метара од испуста отпадних вода из градске канализације. За ово је утрошено укупно 1.270.184,32 динара наменских средстава. Извршен је и мониторинг полена на 24 биљне врсте у три сезоне цветања и то за сезону цветања дрвећа (од фебруара до маја), сезону цветања трава, борова и липе (од маја до друге декаде јула) и сезону цветања корова од којих је најважнији алерген амброзије (од друге половине јула до новембра). За ову намену издвојено је 732.000,00 динара.

Из буџета је потрошено 1.170.000,00 динара на израду студије постојећег стања канализационог система који је извршио АГ УНС Институт из Новог Сада.

Са 576.000,00 динара извршено је чишћење отворених атмосферских канала у Сонти и одвожење отпада на депонију. Радове је извршила фирма ДАН-ВИК.

ЈКП „Наш дом“ је извршио и услуге одвођења и чишћења септичких јама у Апатину и Пригревици у циљу спречавања загађења животне средине. За ову намену издвојено је 6.104.123,97 динара.

Занатској браварској радњи МД Монт из Свилојева поверена је израда монтажних канти за смеће на јавној површини. За ову намену из буџета је издвојено 488.136,00 динара.

На основу уговора потписаног са општином Апатин Завод за урбанизам Војводине израдио је урбанистичко-архитектонску разраду пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на кт.парц. 7803/1 КО Апатин, зграда пројекта за изградњу постројења отпадних вода. У ову сврху издвојено је 470.400,00 динара. За Студију о процени утицаја на животну средину за постројење за пречишћавање отпадних вода на истој парцели издвојено је 120.000,00 динара. Студију је израдио ЕКО- ПРЕВИНГСОМБОР.

У току прошле године извршен је и транспорт анималног отпада из објекта за узгој домаћих животиња до „Протеинке“ Сомбор. Посао је извршило предузеће „Џими комерц“ уз надокнаду од 354.000,00 динара, док је за ВУ „Протеинка“ Сомбор на основу збрињавања анималног отпада издвојено 129.936,00 динара.

Наменска средства из Буџетског фонда за заштиту животне средине у 2020. години издвојена су и за финансирање удружења грађана и то: ЛУ Курјачица у износу од 1.320.000,00 динара; Удружење викендаша Дунав-Стаклара у износу од 350.000,00 динара; док су Удружење за заштиту и удомљавање животиња „Њушкица“ Апатин и Удружење
љубитеља природе „Франц Шпајзер“ добили по 150.000,00 динара.

На основу горе наведеног утрошена средства из Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине у 2020. години износила су 19.008.857,00 динара, речено је на седници Скупштине општине Апатин.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *