ДИРЕКТОРКА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АПАТИН О КОМПЛЕКСНОЈ ТЕМИ ХРАНИТЕЉСТВО

APATIN DRUŠTVO VESTI

Хранитељство је осмишљено као институт заштите деце без родитељског старања. Уведено је ради добробити деце, која сплетом несрећних околности нису у могућности да одрастају у  биолошкој породици. Овакве деце, која из различитих разлога не могу да живе у својим биолошким породицама, а у потреби су да буду смештена код хранитеља у нашој општини има 36, нека су смештена и ван наше општине због недовољног броја хранитеља.

Гошћа Дунав радија поводом комплексне теме “хранитељство“ 28. фебруара 2024. године била је директорка апатинског Центра за Социјални рад, Николина Сучевић која је истакла да хранитељство није усвајање и да је установљено како би се овој деци обезбедило сигурно и безбедно окружење.

-Многи не праве разлику између хранитељства и усвојења. Хранитељство је привремени облик заштите детета без родитељског старања. Дете у хранитељској породици остаје краће или дуже времена, док се биолошка породица не рехабилитује да дете може да се врати у њу или док се дете не осамостали или док се не процени да је у интересу детета да се примени неки други, адектватнији облик заштите. Хранитељска породица пре заснивања хранитељства подноси надлежном центру за социјални рад доказе о испуњености услова за обављање хранитељске улоге и пролази обавезну обуку, рекла је Сучевић.

Хранитељ може да буде неко ко није лошен родитељског права, није лишен пословне способности, није осуђиван за одређена кривична дела, не болују од болести које могу утицати на несметан раст и развој детета, може да добије позитивно мишљење психолога, педагога, социјалног радника, правника и лекара, може са успехом да заврши припрему и обуку за хранитељство.

-Програм припреме за хранитељство похађају супружници, односно ванбрачни партнери-будући хранитељи. Обука траје 33 сата, организована у 11 тематских целина. Након завршеног програма припреме Центар за породични смештај сачињава Синтетизован извештај-налаз и стручно мишљење о општој подобности будућих хранитеља који се доставља центру за социјални рад, а центар доноси одлуку о општој подобности будућих хранитеља и издаје потврду о бављењу хранитељством с роком важења од две године. Након истека ове две године, центар за социјални рад доноси одлуку о продужењу или укидању ове потврде.

Директорка Центра за социјални рад Апатин, Николина Сучевић је нагласила да за хранитељство може да се пријави појединац, али и породица, а да се заснива ако је то у најбољем интересу детета.

-Хранитељство се заснива искључиво, ако је то у најбољем интересу детета док је дете малолетно, ипак већ засновано хранитељство може се продужити и после навршених 18 година храњеника, ако дете има сметње у психо-физичком развоју и, ако је неспособно да се само стара о себи и заштити својих права. Хранитељство се може засновати, ако је дете без родитељског старања. Дететом без родитељског старања у смислу закона сматра се: дете које нема живе родитеље, дете чији су родитељи непознати или је непознато њихово боравиште, дете чији су родитељи потпуно лишени родитељског права односно пословне способности, дете чији родитељи још нису стекли пословну способност, дете чији су родитељи лишени права на чување и подизање, односно васпитање детета и дете чији се родитељи не старају о детету или се старају о детету на неодговоравајући начин.

При заснивању хранитељства Центар за социјални рад са хранитељском породицом склапа писмени уговор о хранитељству, примају накнаду за свој рад, а током реализације хранитељства хранитељи сарађују са Центром за социјални рад који је сместио дете у породицу као и надлежним Центром за породични смештај.

Више информација о хранитељству могуће је добити у апатинском Центру за социјални рад Апатин, сваког радног дана до 15 сати.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *