DANAS SE OBELEŽAVA DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU

DRUŠTVO VESTI

U Srbiji je državni praznik i neradni dan povodom 11. novembra, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, koji se u Srbiji obeležava od 2012. godine. Dan primirja u Prvom svetskom ratu 1918. godine smatra se i danom kapitulacije Nemačke.

Tog dana su sile Antante i Nemačka, posle višemesečnih tajnih pregovora u jednom železničkom vagonu na zabačenoj pruzi u šumi Kompijenj, u Francuskoj, potpisale primirje.

Odredbe tog dokumenta koji je uglavnom sastavio francuski maršal i vrhovni komandant savezničkih vojski Ferdinand Foš, bile su prekid neprijateljstava, povlačenje nemačkih trupa iza granica, neuništavanje infrastrukture, razmena zarobljenika, obećanje reparacija, uništavanje nemačkih ratnih brodova i podmornica, postupanje tokom primirja. Dan primirja se obeležava u svim zemljama-potpisnicama sporazuma.

Obeležje za državni praznik, Dan primirja u Prvom svetskom ratu je amblem sa cvetom Natalijina ramonda, sa pozadinom u bojama Medalje za spomen na povlačenje srpske vojske preko Albanije – Albanske spomenice. Preporuka je da se amblem nosi na reveru u nedelji koja prethodi prazniku, kao i na sam dan praznika.