DANAS JE MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD STARIMA

APATIN DRUŠTVO SVET VESTI

Srbija, kao i sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, obeležava 15. jun – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima.
Nasilje nad starijim osobama je najsramniji vid nasilja, ono je izraz rodne diskriminacije i nedostatka društvene odgovornosti za nasilje nad onima koji nemaju moć, niti sposobnost da mu se odupru.

Poslednjih godina broj nasilja nad starima je u porastu, a posebno ranjive su starije žene. Istraživanja pokazuju da su starije osobe su često izložene raznim oblicima nasilja koje nad njima vrše članovi njihovih porodica, najčešće sinovi i unuci sa kojima žive. Tamna brojka nasilja nad starijim osobama veoma je visoka jer se ono ne prijavljuje, a često ga i same žrtve prikrivaju zbog sramote, potrebe da zaštite nasilnika, osećanja da su same krive za nasilje, straha od nasilnika, nepoverenja u institucije sistema i dr.

Zato je bitno usmeriti pažnju na probleme i potrebe starijih osoba, kojima se ne posvećuje pažnja u onoj meri u kojoj to zaslužuju. To, pored ostalog, podrazumeva da se paralelno sa otklanjanjem uzroka nasilja nas starijima, radi na poboljšanju efikasnosti u radu institucija nadležnih za pružanje zaštite, pomoći i podrške. Istovremeno, neophodno je kreiranje politika koje uvažavaju doprinos starijih osoba, unapređuju međugeneracijsku solidarnost, sprečavaju diskriminaciju i marginalizaciju starijih i obezbeđuju da oni, na osnovu svog iskustva i znanja, budu produktivni građani i građanke uključeni u sve segmente društvenog života.

U Domu za stare i penzonere Apatin biće održana radionica „Glas protiv nasilja” sa ciljem da se ukaže na različite oblike nasilja i razne vrste zloupotreba kojima su starije osobe izložene.