DANAS ISTIČE ROK ZA ISPLATU TREĆE RATE POREZA NA IMOVINU

APATIN EKONOMIJA VESTI

Rok za isplatu treće rate poreza na imovinu, po rasporedu koji je predviđen za naplatu ovog poreza, ističe danas, 15. avgusta. Nakon te uplate, građanima je ostala poslednja četvrta rata za koju rok ističe 15. novembra. U skladu sa  Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji za izbegavanje plaćanja poreza na imovinu za fizička lica predviđena je kazna od 5.000 dinara, dok se za svaki dan kašnjenja naplaćuje zatezna kamata. Ona uvek iznosti deset odsto plus referentna kamatna stopa na godišnjem nivou. Ono na šta posebno treba obratiti pažnju jeste činjenica da lokalne samouprave nemaju više obavezu da šalju opomene građanima koji su dužnici, niti da ih posebno obaveštavaju da će zbog neplaćene rate protiv njih biti pokrenuta prekršajna prijava.