CSR: KVALITETNA BRIGA O SIROMAŠNIM SLOJEVIMA DRUŠTVA KAO PRIORITET, U PLANU OTVARANJA DVA NOVA KLUBA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Globalni problem siromaštva nije obišao ni našu zemlju, pa tako ni našu opštinu. Trenutno čak 16 posto građana opštine Apatin koristi usluge Centra za socijalni rad, a sa čime se ova ustanova itekako dobro nosi. U prilog tome govori činjenica o svemu što je urađeno pri CSR u proteklom periodu, o čemu sve već ranije govorili, a što možete pročitati OVDE.

Planovi Centra za socijalni rad u tekućoj, 2018. godini, kao i za budućnost, pre svega se tiču proširivanja usluga socijalne zaštite koje mogu da se pružaju u našoj lokalnoj zajednici. Poboljšanje kvaliteta i održavanje standarda već postojećih usluga CSR, a koje su licencirane, takođe su važan segment kada je ova ustanova u pitanju.

– Pri Savetovalištu planiramo otvoriti dva kluba. U pitanju su Klub za hranitelje i Klub za decu sa problemima u ponašanju. Prvi bi pružao kontinuiranu podršku hraniteljskim porodicama iz ooštine Apatin koji imaju decu na smeštaju, kao i deci koja se nalaze na hraniteljskom smeštaju. Klub za decu sa problemima u ponašanju bavio bi se, pre svega, pružanjem socio-edukativne podrške i savetodavno-terapijskog rada deci koja su počinioci prekršajnih ili krivičnih dela, ali i deci koja iz nekih drugih razloga imaju problema u funkcionisanju, bilo da je pitanje njihovog funkcionisanja u porodici, ili školi, sa vršnjacima, ili u bilo kom drugom segmentu njihovog života, a gde se javljaju određena ponašanja koja nisu prihvatljiva, rekla je Nikolina Sučević, vd direktora CSR.
Prema Rečima Sučevićeve, Centar za socijalni rad svakodnevno unapređuje svoj rad. Zaposleni u ovoj ustanovi, što se odnosi na stručne radnike, obavezni su da prolaze niz edukacija, pre svega radi obnavljanja licenci koju poseduje svaki stručni radnik CSR. Edukacije su neophodne i zbog samog unapređenja kvaliteta rada pri ovoj ustanovi.

– Jedan od planova za naredni period je renoviranje i adaptacija prostorija koje se koriste za pružanje usluge socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima. Ova usluga se pruža u tri objekta, na dve lokacije u Apatinu. Jedan objekat se nalazi u ulici Miloša Obilića, a druga dva su u ulici dr Mladena Stjanovića. Trenutno u tim objektima boravi 31 korisnik. U pitanju su lica koja ni na koji drugi način nisu mogla da obezbede stanovanje i da sami pronađu rešenje za svoj smeštaj. Tokom iduće godine renoviraćemo te prostorije, poboljšati uslove stanovanja u njima, a što će naravno rezultirati zadovoljstvom korisnika, kao i boljim stambenim uslovima u kojima oni žive, saznajemo od direktorke Centra za socijalni rad.

Kvalitetna briga o siromašnim slojevima društva zadatak je svih lokalnih zajednica. Pomoć onima kojima je ista potrebna zadatak je i svakog od nas pojedinačno. Dobri i vredni ljudi čine dobro društvo, a dobro društvo je stub dobre države. Ako svi zajedno težimo ka tome i ponašamo se u skladu sa tim, ne sumnjamo da će onih 16 posto s početka teksta vrlo uskoro pasti bar na 10.