CRVENI KRST U APATINU ODRŽAO PREDAVANJA U GIMNAZIJI „NIKOLA TESLA“

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE VESTI

Crveni krst Apatin je 4. oktobar 2017. godine za učenike 4. razreda gimnazije „Nikola Tesla“ održao predavanje na temu „Uticaj alkohola na ugrozavanje bezbednosti u saobraćaju i prva pomoć kao oblik bezbednosne kulture učesnika u saobraćaju“. U okviru ovog predavanja, učenici su mogli čuti nešto više o pojmovima saobraćaja, učesnika u saobraćaju, bezbednosti, ugrožavanja bezbednosti u saobraćaju, stanju svesti osobe u alkoholisanom stanju i povezanost sa nebezbednim pojavama u saobraćaju, pojmu i ciljevima prve pomoći, važnosti pravovremeno primenjenih mera prve pomoći, kao i načini na koji učenici mogu prvu pomoć da nauče. Predavanju je prisustvovalo 36 učenika, koji su pokazali visok nivo zainteresovanosti za ovu temu.