ČLANOVI MISIJE OEBS ZA INKLUZIJU ROMA, BORAVILI U SOMBORU

VESTI

Predstavnici Misije OEBS u Srbiji, posetili su Sombor i sa predstavnicima lokalne administracije, Centra za socijalni rad i Nacionalne službe za zapošljavanje, razgovarali o  integraciji pripadnika romske nacionalne zajednice u lokalnoj zajednici  i rezultatima mobilnih timova za inkluziju Roma.
Članovi Misije OEBS –a, Petar Antić, nacionalni savetnik za mobilne timove i Vladimir Rusić, savetnik za mobilne timove su govorili o konceptu mobilnih timova i njihovim dosadašnjih rezultatima.
Antić je naveo da rezultati  „ne zavise samo od mobilnog tima i njegovih članova, već i od njihove saradnje sa organima lokalne administracije, pre svega sa koordinatorom za romska pitanja“.
–  Velika je uloga Centra za socijalni rad. Centar ima direktan uvid u to gde i u kakvim uslovima žive Romi i sa kojim problemima se suočavaju u svakodnevnom životu – kazao je Antić naglašavajući da je glavni cilj OEBS-a bio da pomogne formiranje mobilnih timova, kako bi se stvorila trajna veza između institucija na nacionalnom i lokalnom nivou  sa pripadnicima romske zajednice.
– Rezultati nisu epohalni, ali smo krenuli praktično od nule, a sada se možemo pohvaliti postojanjem mreže mobilnih timova i koordinatora u 20 opština i gradova u Srbiji. Mobilni  timovi svakog meseca podnose izveštaje i sarađuju kako bi popravili uslove života Roma u Srbiji. Želeli smo da stvorimo trajnu tekovinu koja će ostati i nakon završetka našeg mandata  – istakao je Antić.
Dušanka Golubović, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti  Gradske uprave, je postojanje saradnje između Misije OEBS i grada Sombora po pitanju inkluzije Rome, ocenila kao značajnu.
Zoran Kalanjoš, koordinaator za romska pitanja  u gradu Somboru, je kazao da je stanje na terenu teško, ali i da očekuje da će se saradnja sa Misijom OEBS -a u budućnosti nastaviti.
-U planu je izrada Lokalnog akcionog plana (LAP) za naredni vremenski period, pošto aktuelni LAP ističe ove godine, a budžetom za tekuću godinu su opredeljana adekvatna sredstva za obrazovanje i zapošljavanje Roma – naveo je Kalanjoš.

-PROJEKAT mobilnih timova je koristan, jer je povezao institucije na različitim nivoima: pokrajinske, lokalne i republičke, i ukazao na problem romske populacije – navela je načelnica Golubović.