BOLNICI U SOMBORU URUČEN SKRINING APARAT

DRUŠTVO SOMBOR VESTI

Posetom Opštoj bolnici ” Dr Radivoj Simonovic” u Somboru uspešno se nastavlja humanitarna akcija “Blic fondacije” – “Srce za decu”, čiji je cilj da se svim porodilištima u Srbiji obezbede aparati za rano dijagnostikovanje eventualnog oštecenja sluha kod novorođenčadi. Pokrovitelj akcije je Ministarstvo zdravlja, a medijski partner je RTS.

Odseku neonatologije je urucen 25-ti skrining aparat za otkrivanje oštecenja sluha kod beba u okviru ove akcije. Od danas svakoj bebi koja se rodi u somborskom porodilištu biće proveren sluh.

Šefu Neonatolnog odseka Odeljenja za ginekologiju i akušerstvo, Dr Ružici Bezbradica, donaciju je uručila novinarka i urednica Redakcije obrazovno – naučnog programa Radio televizije Srbije, Dragana Kosjerina.

Dragana Kosjerina je tim povodom rekla – “U ime Javnog medijskog servisa Srbije, želim i ovom prilikom da zahvalim svima koji su 24. maja ove godine podržali deveti Teleton RTS-a i doprineli da akcija Blic fondacije u potpunosti uspe – da zajedno skupimo novac, potreban za opremanje svih porodilišta u Srbiji aparatima za dijagnostiku sluha novorođenčadi. Saznala sam da je u većini zemalja Evrope i sveta već odavno uvedena obaveza neonatalnog slušnog skrininga svake novorođene bebe (u svetu od 1993., u Hrvatskoj pre 14 a Republici Srpskoj pre 8 godina). Imajući u vidu kakve posledice na razvoj govora i uopšte na napredak spoznajnih sposobnosti, može ostaviti kasno otkriven problem sa sluhom – pohvaljujem sve koji su se angažovani i posvetili ovoj nacionalnoj humanitarnoj akciji. Zajedno činimo pravu stvar i nešto zbilja višestuko značajno – za svu našu decu!.”

U Srbiji se godišnje rodi oko 60.000 beba. Statistike su frapantne i pokazuju da se trajna nagluvost i gluvoća na uzorku od 1.000 novorođenih beba pojavljuje kod troje do petoro dece. Medicinski posmatrano, kod dece kod kojih je nagluvost dijagnostikovana i rehabilitacija započeta pre navršenih šest meseci života, dolazi do znatno boljeg i bržeg razvoja govora u odnosu na decu kod kojih je nagluvost otkrivena i rehabilitacija započeta kasnije.

Šef Neonatolnog odseka Odeljenja za ginekologiju i akušerstvo, Dr Ružica Bezbradica, se zahvalila na donaciji i tom prilikom je istakla sledeće: ” Sluh je neophodan za sticanje i razvoj govora, veoma je važno da se njegovo oštecenje dijagnostikuje što ranije. Gubitak sluha odlaže razvoj govora i jezika. Kod dece s normalnim sluhom govor se formira u uzrastu od 3 do 4 godine. Pre započinjanja skrininga sluha novordencadi, prepoznavanje gubitka sluha obično je kasnilo do uzrasta do nekoliko godina, kada su posledice na razvoj govora i jezika evidentne. Sve to utiče i na razvoj socijalne komunikacije i drugih veština, tako da deca s gubitkom sluha bivaju hendikepirana i na drugim poljima. Obzirom na dalekosežne posledice kasno dijagnostikovanog gubitka sluha kod novorođenčeta Americka pedijatrijska akademija je 1999. godine dala preporuku za organizovani sistemski skrining sluha svoj novorođenoj deci. Sva novorođenčad bi trebalo da se ispita koristeći jedan od testova (metoda) za identifikaciju dece s visokim rizikom za oštecenje sluha koja zahtevaju pažljiva dalja audiološka praćenja. Jedan od testova koristi tranzitorne evocirane otoakusticke emisije (TEOAE), i odražava stanje kohlee (puža). Ova metoda koja se koristi za ispitivanje sluha novorođenčadi je objektivna, neinvazivna, kratkotrajna, bezbolna i relativno jeftina. U porodilištu Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonovic“ Sombor u toku 2015. godine bilo je 1038 porođaja, rođeno je 1051 beba. Aparat za sprovođenje metode tranzitornih evociranih otoakustičkih emisija (TEOAE), u svrhu sprovođenja organizovanog sistemskog skrininga sluha svoj novorođenoj deci u našem porodilištu mnogo će pomoći u ranoj detekciji gubitka sluha, time smanjiti broj hendikepitrane dece i tako u mnogome doprineti poboljšanju kvaliteta našeg rada.” istakla je dr Bezbradica.

Ranu dijagnostiku nagluvosti u današnje vreme moguće je ustanoviti već u porodilištu primenom skrining testova – upotrebom portabilnih elektronskih instrumenata. Skrining sluha sve novorođene dece je jednostavna metoda, bez rizika po zdravlje deteta. Primenom ove metode jasno se povećavaju kvalitet života i mogućnost za socijalni razvoj deteta.

Posetom somborskom porodilištu, urednik akcije “Srce za decu” Blic fondacije, Velimir Perović je istakao: “Dete koje ne čuje ne može da nauči da govori, a samim tim ne može ni da razvije inteligenciju. Samo ako se oštećenje sluha otkrije odmah po rođenju, i sa rehabilitacijom sluha krene već od prvih meseci života, dete može da pobedi ovaj hendikep i da se potpuno normalno razvija i živi. Desetine hiljada naših sugrađana je podržalo akciju “Srce za decu” slanjem sms na 2552 i telefonskim pozivima u nedavnoj emisiji “Teleton” na RTS-u, dajući značajan doprinos da rešimo jedan veliki problem i nedostatak u zdravstvenom sistemu koji se tiče zdravlja naše dece. Hvala svima koji su shvatili značaj ove akcije “Blic fondacije” i pomogli nam da obezbedimo aparate za neonatalni skrining sluha za svih 56 porodilišta u Srbiji – rekao je Perović.

Opremanjem svih porodilišta u Srbiji aparatima za rano otkrivanje problema sa sluhom kod novorođenčadi Srbija će se pridružiti državama koje već sprovode rani skrininig sluha. Lekari će biti u mogućnosti da već u prvih nekoliko dana po rođenju deteta utvrde postoji li bilo kakav problem sa sluhom i na vreme organizuju adekvatnu terapiju. Time se pre svega detetu pruža mogućnost da se određeni problem sa sluhom na vreme ispravi i omogući normalan i pravilan razvoj deteta.

S druge strane, zdravstveni sistem, ali i društvo u celini, dobijaju manji broj dece i njihovih porodica koje tokom života imaju razvojne probleme zbog kasnog otkrivanja nagluvosti i gluvoće.

Dodela skrining aparata bolnici u somboru, blic fondacija, rts Dodela skrining aparata bolnici u somboru, blic fondacija, rts Dodela skrining aparata bolnici u somboru, blic fondacija, rts Dodela skrining aparata bolnici u somboru, blic fondacija, rts