BEZ POTVRDE O OBUCI NEMA NI PESTICIDA ZA POLJOPRIVREDNIKE

APATIN DRUŠTVO SRBIJA VESTI

Srbija već duže vreme čeka na usvajanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, kojim bi se domaće zakonodavstvo usaglasilo sa regulativom Evropske Unije. Iako je ranije bilo najavljivano da će to biti učinjeno do 2017. godine, načelnica u Upravi za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede Snežana Savčić-Petrić ističe da, zbog vanrednih izbora u aprilu ove godine, još uvek ni sam nacrt zakona nije usvojen, zbog čega je i samo donošenje zakona još uvek daleko.

Na usaglašavanju srpskih sa evropskim zakonima insistira i Udruženje inostranih proizvođača za zaštitu bilja “SECPA” u kojem ističu da su kriterijumi prilikom registracije sredstava za zaštitu bilja (SZB) u Srbiji daleko niži.