BESPLATNA ŠKOLARINA ZA 200 STUDENATA

APATIN DRUŠTVO SOMBOR SRBIJA SVET VESTI VOJVODINA

Pedagoški fakultet  povodom 200 godina od postojanja u Somboru posle premeštanja iz Sent Andreje obeležiće akcijom “ besplatna školarina za 200 studenata”. Dekan fakulteta  Željko Vučković ističe da na ovaj način žele da pokažu društvenu odgovornost, a uvažavajući ekonomsku situaciju  studentima  pruže mogućnost za željeno i kvalitetno školovanje. Na Pedagoškom fakultetu se obrazuju studenti za učitelje, vaspitače, bibliotekare, informatičare i dizajnere medija u obrazovanju.Prodekan za nastavu prof. dr Nataša Branković ističe da su svi studijski programi ovog fakulteta modernizovani i harmonizovani sa programima sličnih fakulteta u EU, što studentima daje mogućnost da jedan ili više semestara provedu na nekom od univerziteta u EU i da im se tamo položeni ispiti priznaju sa njihovog fakulteta.

 

Povodom jubileja od dva veka snimljen je film o fakultetu I objavljena knjiga “Srpski učitelji u Ugarskoj 1778-1918”.