BAHATOST STRANAKA UBUDUĆE ĆE PLAĆATI GRAĐANI

APATIN DRUŠTVO VESTI

I pored apela koji je vršen od strane Komunalne ispekcije nekoliko puta, da se plakati ne lepe na mesta koja za to nisu predviđena, grad je opet jutros osvanuo oblepljen plakatama političkih stranaka. Do sada su političke stranke bile u obavezi da uklone plakate. Novom odlukom uklanjanje plakata sa mesta koja nisu predviđena za plakatiranje, ubuduće će se vršiti o trošku građana opštine Apatin zbog bahatosti političkih stranaka. Pod time se misli da će Javno komunalno predužeće biti angažovano za skidanje istih, a troškove će dodatno faktrurisati opštini Apatin tj. građanima Apatina.

Iz komunalne inspekcije mole grđane da ne skidaju plakate i bacaju ih po ulici jer na taj način prave jos lošiju situaciju.