AUTO-MOTO KLUB “MAGNET” UVODI PRODUŽENO RADNO VREME ZA VRŠENJE TEHNIČKIH PREGLEDA

IZBOR IZ ŠTAMPE SOMBOR VESTI

Usvajanjem novog pravilnika za tehničke preglede vozila, koji je stupio na snagu 5. maja, a počinje sa primenom 5. jula 2018. godine, uvedene su mnogobrojne novine. Ceo tok vršenja tehničkog pregleda mora biti sniman video-sistemom, koji omogućava najmanje očitavanje registarskih oznaka vozila, kao i uvid u sve radne operacije koje se izvode u toku vršenja tehničkog pregleda vozila.

Kad dođe do prestanka rada video-nadzora, tehnički pregled vozila se ne može vršiti. Ovim propisom se izbegava overavanje tehničke ispravnosti vozila bez odlaska u privredno društvo koje je ovlašćeno za vršenje tehničkih pregleda vozila.

Za tehnički pregled vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t, kao i sva priključna vozila, tehnološka linija mora biti prolazna, pri čemu nije potrebno manipulisati vozilom, dok za vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5t, tehnološka linija može biti neprolazna, što znači da merodavno vozilo napušta tehnološku liniju hodom unazad. Za vreme vršenja tehničkog pregleda vozila na tehnološkoj liniji dozvoljen je pristup samo kontrolorima tehničkog pregleda, odgovornom licu i licima koja vrše nadzor nad privrednim društvima, dok će vlasnici vozila ceo tok tehničkog pregleda posmatrati iz prostorije određene za stranke.

Tehnički pregled vozila može obavljati samo kontrolor koji ima propisane uslove i ima važeću dozvolu (licencu), a izuzetno od ove odredbe, kontrolori koji na dan stupanja na snagu pravilnika u privrednim društvima ovlašćenim za vršenje tehničkog pregleda vozila, vrši tehnički pregled vozila prema ugovoru o radu najmanje pet godina, ne mora imati licencu ako ima završenu srednju stručnu školu mašinske struke obrazovnog profila koji nije vezan za motore i vozila, odnosno saobraćajne struke obrazovnog profila koji nije iz oblasti drumskog saobraćaja.

Uvode se i minimalna vremena za vršenje tehničkih pregleda za pojedine kategorije vozila: 15 min. za mopede, motocikle, tricikle, četrorocikle, radne mašine, priključna vozila za trakrore…; 20 min. za traktore; 30 min. za vozila čila NDM ne prelazi 3,5 t; 45 min. za vozila čija NDM prelazi 3,5 t sa pneumatičkim ili hidropneumatičkim prenosnim mehanizmom za zaustavljnje. Kontrolori ne mogu početi vršenje tehničkog pregleda drugog vozila dok se ne završi propisano vreme vršenja t. p. prethodnog vozila.

Zbog propisanog vremena vršenja tehničkog pregleda vozila, AMK „MAGNET” će uvesti produženo radno vreme vršenja tehničkog pregleda. Novina koju će zakonodavac uvesti je i određivanje najviše i najniže cene vršenja tehničkog pregleda. Ovom odredbom se uvodi lojalna konkurencija privrednih društava koja vrše tehničke preglede, pošto do sada mnogi nisu naplaćivali usluge tehničkog pregleda, jer su to pokrivala osiguranja prilikom kupovine polisa.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *