APEL ŠUMSKOG GAZDINSTVA: OPREZ, KREĆE RIKA JELENA

APATIN DRUŠTVO VESTI

Šumsko gazdinstvo Sombor obaveštava da je još jedna lovna sezone na visoku divljač pred nama. Zbog toga se apeluje na korisnike područja da radi uspostavljanja neophodnog mira za vreme rike jelena, u periodu od 25. avgusta 2016. do 25. septembra 2016. godine zabranjuje se kretanje kroz lovište „Kozara“ i „Apatinski rit“, a dozvoljeno je samo u terminu od 8 do 15 sati.

Takođe apeluje se da u periodu lovne sezone od 1. septembra 2016. do 1. marta 2017. godine građani pomognu u održavanju neophodnog reda i mira u lovištu, odnosno da se kretanje izletnika, ribolovaca i drugih van utvrđenih staza u lovištu svede na minimum i tako spreče eventualne nezgode prilikom odstrela divljači.