APATINSKA KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA RASPISALA KONKURS ZA STUDENTE SA PODRUČJA OPŠTINE APATIN

APATIN DRUŠTVO VESTI

Komisija za dodelu studentskih stipendija opštine Apatin, raspisuje KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE APATIN u iznosu od po 7.000 dinara mesečno. Konkurs se raspisuje za studente sa prebivalištem na teritoriji opštine Apatin za školsku 2015./2016. godinu.
Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji nisu korisnici neke od stipendija koju dodeljuje opština Apatin, i koji ispunjavaju sledeće opšte kriterijume:
– da je student 1 – 6 godine osnovnih studija na fakultetu ili višoj školi, ili student 1 – 2 godine diplomskih akademskih studija (tzv. master), koji imaju sedište, odnosno odeljenje, isključivo na teritoriji Republike Srbije, ali van Zapadnobačkog okruga.
– da je državljanin Republike Srbije,
– da ima prebivalište na teritoriji opštine Apatin,
– da je redovan student, tj. da nije obnovio godinu studija iz prethodne školske godine,
– da nije apsolvent, odnosno student tzv. produženog statusa.
Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

1. Uverenje sa fakulteta o upisanoj školskoj 2015./2016. godini studija (original)

2. Uverenje sa fakulteta o položenim ispitima sa naznačenom prosečnom ocenom studiranja (original), ili fotokopiju indeksa obavezno sa originalom istog na uvid

3. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije

4. Fotokopiju lične karte sa originalom na uvid ili originalnu potvrdu o prebivalištu izdatu od strane PS Apatin

5. Uverenje o imovnom stanju iz Službe za katastar nepokretnosti Apatin (original)

6. Potvrda o primanjima članova domaćinstva za period od 01.07.2015. do 30.09.2015. godine koja se dokazuje potvrdama/uverenjima poslodavaca kod kojih su članovi domaćinstva zaposleni, potvrdama/uverenjima PIO, potvrdama/uverenjima Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, odnosno legitimacijom, ili drugim validnim dokazom o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za 2015. godinu.
Opština Apatin će u školskoj 2015./2016. godini dodeliti ukupno 30 stipendija.
Komisija u skladu sa članom 3. stav 3. Odluke o stipendiranju studenata određuje sledeće deficitarne struke, kao i broj stipendija istih koji će biti dodeljen u skladu sa kriterijumima iz odluke, i to:
– profesor matematike: 3 stipendije,
– profesor hemije: 3 stipendije,
– profesor fizike: 3 stipendije, i
– profesor engleskog jezika: 3 stipendije.
Takođe, opština Apatin dodeljuje stipendije studentima prve godine studija koji su za vreme srednje škole bili učenici generacije, a koji su dužni da dostave potvrdu/uverenje da je bio učenik generacije od strane srednje škole koju je pohađao.
Prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin (kancelarija br. 11) u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, tj. od 27.11.2015. godine, zaključno sa 14.12.2015. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene.