APATIN – CENTAR U BORBI PROTIV NARKOMANIJE

APATIN DRUŠTVO VESTI

Društvo pedagoga fizičke kulture “Stefan Dušan Silni” iz Apatina svoje aktivnosti proširilo je na susedne opštine, s obzirom da su projekti koji su realizovani prethodnih godina dobili najviše ocene pre svega od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Školske 2014/2015 godine u toku je realizacija projekta “Zdrav život-Droga nikad” koji se realizuje u opštinama Bač, Bajmok i Apatin. Projekat “Zdrav život-droga nikad” sufinansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.

Prva u nizu edukecija održana je prethodnog vikenda u OŠ “Vuk Karadžić” u Baču. Prisustvovalo je 180 učenika od petog do osmog razreda, 33 nastavnika, ostalog osoblja škole kao i tridesetak roditelja.

Psiholog Bursać Duško je u osnovnoj školi u Baču održao tri  predavanja o bolestima zavisnosti. Predavanja su bila namenjena učenicima od petog do osmog razreda osnovne škole, nastavnicima osnovne škole i roditeljima.

Predavanje koje je održano đacima je bilo fokusirano na vrste droge, njihovu štetnost na ljudski organizam i načine zaštite. Đacima su pojašnjeni pojmovi psihičke i fizičke zavisnosti, tolerancije na drogu, pastinencijalne krize i drugi. Apelovano je da đaci ne podlegnu uticaju drugih osoba i vlastitoj radoznalosti i ne probaju drogu. Učenici su podsticani da daju informacije o drogama koje su im poznate i jedan od učenika je naveo kako mu je nuđena droga na sportskom igralištu ali je on odbio da je uzme i otišao.
Predavanje je ispunilo svoj cilj da đaci shvate koliko je droga štetna za njihov život i zdravlje. Istaknut je značaj zdravih stilova života i posebno značaj bavljenja sportom.

Predavanje nastavnicima je bilo usmereno na obnavljanje znanja o narkomaniji i razvoj svesnosti o načinima prevencije koji su do sada korišteni u obrazovnim ustanovama. Istaknut je značaj kontinuirane edukacije učenika i nastavnog osoblja o bolestima zavisnosti što se u praksi pokazalo delotvornom preventivnom  metodom. Nastavno osoblje je pokazalo visok stepen motivacije za učešćem u različitim preventivnim aktivnostima koje osim sporta obuhvataju i organizovanje razlčitih kulturnih aktivnosti i sekcija za učenike. Takođe je istaknut značaj senzitivnosti nastavnog osoblja u ranom prepoznavanju potencijalnih korisnika droge u školi.

Predavanje roditeljima je bilo usmereno na isticanje značaja porodice u prevenciji narkomanije. Roditelji su informisani o tome šta oni mogu učiniti u sprečavanju  zavisnosti kod dece i kakva je njihova uloga u razvoju bolesti zavisnosti.  Upoznati su sa znakovima prepoznavanja na polju ponašanja i fizičkog izgleda  kod dece koja  koriste psihoaktivne supstance. Istaknut je značaj odgovarajućeg roditeljskog pristupa i vaspitni stilovi koji mogu da dovedu do pojave zavisnosti.APATIN – CENTAR U BORBI PROTIV NARKOMANIJE
Roditelji su razmenjivali iskustva i otvoreno govorili o svojim vaspitnim teškoćama i naporima da decu usmeravaju prema pozitivnim stilovima ponašanja.

Visok nivo koncentracije i pažnje slušalaca, aktivno učešće u diskusijama i prisustvo velikog broja osoba na predavanjima su dobar pokazatelj da su predavanja ispunila svoj cilj usmeren prema pružanju važnih informacija za prevenciju bolesti zavisnosti.

Sledeća u nizu aktivnosti je edukacija u OŠ “Vuk Karadžić” u Bajmoku, gde se očekuje da će učešće uzeti 298 učenika od petog do osmog razreda, 52 nastavnika, direktor, pedagog i psiholog škole. Edukacija će biti održana 17. aprila 2015. godine.

24. aprila 2015. godine edukacije će biti održane i u OŠ “Žarko Zrenjanin” u Apatinu za učenike, nastavno osoblje i roditelje.

Završna aktivnost u projektu “Zdrav život- droga nikad” su sportski susreti učenika iz škola u Baču, Bajmoku i Apatinu pod nazivom “Odbojkom protiv droge” koja je planirana za 8. maj 2015. godine na novoizgrađenom Trgu Nikole Tesle.