ALEKSANDAR I KARAĐORĐEVIĆ JEDINI VLADAR KOJI JE POSETIO APATIN

APATIN POLITIKA RAZOTKRIVANJE APATINA VESTI

Negativni događaji koji su mogli imati katastrofalne posledice za apatinsko područje, doveli su jednu ličnost najvišeg ranga na obližnje bentove na kojima se vodila očajnička borba protiv izuzetno visokog vodostaja Dunava. Naime, da bi se uverio u ozbiljnost situacije za sam grad i stekao uvid u čitav niz protivpoplavnih mera, u posetu Apatinu, 18. jula 1926. godine, došao je i tadašnji suveren Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca,  Aleksandar I Karađorđević. Kralj je sa brojnim funkcionerima (ministrima),putničkim automobilom došao  do Apatina,  uskrcao na brod manjih dimenzija da Dunavom obiđe, ugrožena mesta. Nakon toga izašao je na obalu, gde ga je  dočekalo mnoštvo  građana, na čelu sa predstavnicima lokalnih vlasti. Tom prilikom razgovarao je sa braniteljima kod benta u blizini Ciglanskog (Ciganskog) dunavca, i pohvalio njihovu hrabrost i nesebičnu požrtvovanost.

x-radovi-na-nasipu-nekada-x