47 MILIONA DINARA ZA UNAPREĐENjE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U VOJVODINI

APATIN DRUŠTVO VESTI VOJVODINA

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 47.000.000,00 dinara za nabavku neophodne medicinske i ne medicinske opreme u zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Sredstva će da budu dodeljena preko konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite, koji je raspisan danas i trajaćedo 25. oktobra 2016. godine.
Podrškom zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova, u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, biće obezbeđeno nesmetano pružanje zdravstvene zaštite, kao i poboljšani uslovi rada u ovim zdravstvenim ustanovama. Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine podržava politiku Pokrajinske vlade u obezbeđivanju zdravstvene zaštite koja je jednako dostupna svim građankama i građanima, kao i u očuvanju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Detaljne informacije o objavljenom konkursu, načinu i rokovima prijave, mogu se pronaći nainternet prezentaciji Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs)