31. MART KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA (PPI1) SA UTVRĐENIM POREZOM

APATIN IZBOR IZ ŠTAMPE VESTI

Odsek za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave Apatin obaveštava obveznike, koji vode poslevne knjige, da su dužni da do 31. marta poreske godine podnesu poresku prijavu (PPI1) sa utvrđenim porezom.

-Za imovinu koju steknu, započne ili prestane da koristi u toku godine ili na drugi način nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik porezna na imovinu – pravno ili fizično lice, podnosi poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka bilo koje od navedenih promene. Obveznici komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru dužni su da Odeljenju lokane poreske administracije podnesu prijavu za utvrđivanje takse, kao i prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapreeđivanje životne sredine. Obavezu imaju imaoci prava na nepokretnosi, odnosno zakupci, za poslovni prostor koji koriste za obavljanje privredne delatnosti, kao i za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata.

Rok za podnošenje prijava za utvrđivanje naknade je 15 dana od dana nastanka obaveze za utvrđivanje naknade. Obrasci se mogu preuzeti na sajtu lokanle poreske administracije. Obveznici ih predaju u kancelariju 14. kao i u šalter sali – prizemlje Opštinske uprave Apatin.

izvor: Info služba Opštine Apatin