29. SEDNICA SO APATIN U PONEDELJAK 28. DECEMBRA

APATIN POLITIKA VESTI

29. sednica Skupštine opštine Apatin održaće se u ponedeljak, 28. decembra 2015. godine, u velikoj sali SO Apatin sa početkom u 9 sati. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

Dnevni red:

1.Usvajanje Zapisnika sa 28. sednice Skupštine opštine Apatin,

2. Razmatranje Izveštaja komisije za sprovođenje referenduma:
-Proglašenje Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje naseljenog mesta Apatin po stopi od 3% za period 01. januara 2016.godine do 31. decembra 2020.godine
-Proglašenje Odluke o uvođenju samodoprinosa za područije naseljenog mesta Kupusina po stopi od 2% za period 01. januara 2016.godine do 31. decembra 2020.godine
-Proglašenje Odluke o uvođenju samodoprinosa za područije naseljenog mesta Prigrevica po stopi od 3% za period 01. aprila 2016.godine do 31. marta 2021.godine
-Proglašenje Odluke o o uvođenju samodoprinosa za područije naseljenog mesta Svilojevo po stopi od 3% za period 01. januara 2016.godine do 31. decembra 2020.godine

3. Predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2016. godinu,

4. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Apatin za 2015. godinu

5. Predlog Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Apatin

6. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o korišćenju obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama reke Dunav (rukavac-zimovnik)

7. Predlog Odluke o dozvoljenoj spratnosti objekata na teritoriji opštine Apatin

8. Predlog Rešenja o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta, kat.parc.br. 4904/7 k.o. Apatin preduzeću za proizvodnju i promet obuće „Kopitarna nova“ D.O.O iz Apatina

9. Predlog Odluke o usvajanju Programa razvoja sporta u opštini Apatin za period 2016 – 2020. godine

10. Predlog Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije „Apatin“

11. Predlog Zaključka o davanju saglasnosi na Odluku o izmeni Statuta Turističke organizacije „Apatin“

12. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju opštinske izborne komisije Apatin

13. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih Apatin

14. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Ustanove za stručno osposobljavanje odraslih Apatin

15. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin – iz reda nastavničkog veća

16. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin – iz reda nastavničkog veća

17. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin – iz reda roditelja

18. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin – iz reda roditelja

19. Razmatranje Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Apatin za 2016. godinu

-Predloga Zaključka

20. Razmatranje Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju“ Apatin za 2016. godinu

-Predloga Zaključka

21. Razmatranje Godišnjeg programa poslovanja JKP „Naš dom“ Apatin za 2016. godinu

-Predloga Zaključka

22. Razmatranje Programa poslovanja JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin za 2016. godinu

-Predloga Zaključka