17. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA U PONEDELJAK

APATIN POLITIKA VESTI

Predsednik opštine  Apatin dr Živorad Smiljanić zakazao je 17. sednicu opštinoskog veća za ponedeljak 12. oktobra 2015. godine sa početkom od 9 sati. Sednica će se održati u maloj sali po sledećem dnevnom redu:

 

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sednice, 8. i 9. vanredne sednice Opštinskog veća opštine Apatin,

2. Utvrđivanje predloga Odluke o dodeli nagrade opštine Apatin „24. OKTOBAR“ za 2015. godinu

3. Utvrđivanje predloga Strategije održivog razvoja opštine Apatin za period 2015 – 2020 godine

4. Utvrđivanje predloga Odluke o načelima komasacije u katastarskoj opštini Kupusina

5. Utvrđivanje predloga Odluke o dopuni Odluke o javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji opštine Apatin

6. Utvrđivanje predloga Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u k.o. Apatin i k.o. Svilojevo

7. Razmatranje Izveštaja o radu Predškolske ustanove „Pčelica“ za radnu 2014/15 godinu i Godišnjeg plana rada za školsku 2015/2016,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

8. Razmatranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u Opštinskom kulturnom centru Apatin,
– Utvrđivanje predloga Zaključka

9. Utvrđivanje predloga Zaključka o davanju saglasnosti „Planeta“ doo Apatin na upotrebu imena Apatin u nazivu „Naxi Radio Apatin“

10. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Sportskog saveza opštine Apatin

11. Razmatranje Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave opštine Apatin
– Predlog Zaključka

12. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o uslovima za utvrđivanje prava na regres troškova užine učenicima osnovnih škola sa područja opštine Apatin,

13. Predlog Rešenja o režimu saobraćaja na teritoriji opštine Apatin,

14. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti Telekomu Srbija za polaganje – izgradnju optičkog kabla na trasi od „Romskog naselja“ do fabrike „Flash“ u Apatinu

15. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti investitoru Bubalo Željku iz Apatina da izgradi stambeno – poslovnu zgradu na uglu ulica Srednja i Duška Trifunovića u Apatinu

16. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za izgradnju sportskog objekta – streljane u urbanističkom Bloku 44 u Apatinu,

17. Predlog Zaključka u vezi postavljanja kioska u dvorištu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Apatinu

18. Predlog Zaključka za finansiranje muzičkog programa „Novogodišnji koncert“ koji će se održati u sportskoj hali Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Apatinu

19. Predlog Zaključka o finansiranju SUBNOR – a Apatin

20. Predlog Zaključka o odobravanju finansijske pomoćii Silađev Marku iz Sonte

21. Predlog Zaključka o odobravanju finansijske pomoćii Griva Draganu iz Sonte

22. Predlog Odluke o visini naknade štete oštećenim licima nastale usled napada napuštenih životinja, radi mirnog rešavanja spora

23. Razno