У ЧЕТВРТАК 25. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

APATIN VESTI

У четвртак 11. октобра 2018. године са почетком од 9 сати одржаће се 25. седница Скуштине општине Апатин на којој ће се наћи дневни ред од 43. тачке међу којима је разрешење чланова Општинског већа, као и измене и допуне одлука о буџету општине Апатин.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Предлог Решења о престанку мандата члана Општинског већа општине Апатин

2. Предлог Решења о избору чланова Бирачког одбора за спровођење тајног гласања

3. Предлог Решења о именовању члана Општинског већа општине Апатин

4. Предлог Решења о престанку функције Заменика секретара Скупштине општине Апатин

5. Предлог Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину

6. Разматрање предлога Друге измене Кадровског плана Општинске управе општине Апатин и Правобранилаштава општине Апатин
-предлог Закључка

7. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину, за период јануар – јун 2018. године
-предлог Закључка

8. Предлог Одлуке о висини економске цене услуга целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин

9. Предлог Решења о утврђивању цене услуга целодневног и полудневног боравка деце у предшколској установи „Пчелица“ Апатин

10. Разматрање Уговора о преносу враћања оснивачког удела огранку Оџаци у доо Слободној зони Апатин
-предлог Одлуке

11. Разматрање Правилника о раду доо Слободна зона Апатин
-предлог Закључка

12. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за успостављање сарадње и удруживања са општинама у сливу – горњег тока Дунава – Бачки Водотоци

13. Разматрање Правилника о систематизацији радних места Месне заједнице Свилојево, којег је донео Савет Месне заједнице дана 29. августа 2018.године
-Предлог Закључка

14. Разматрање Извештаја о реализацији годишњег плана рада Предшколске установе „Пчелица“ Апатин за радну 2017/18. годину, као и на Годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину
-Предлога Закључка

15. Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Комисије за спровођење комасације у КО Сонта

16. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта и преносу у јавну својину Јајић Маре из Апатина

17.Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Никола тесла“Апатин

18.Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Средње грађевинске и дрвопрерађивачке стручне школе Апатин

19. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

20. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“Апатин

21. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иван Горан Ковачић“Сонта

22. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе“Јожеф Атила“Купусина

23. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе“Киш Ференц“Свилојево

24. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Стеван Христић“Апатин

25. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе“Младост“Пригревица

26. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе“Младост“Пригревица

27. Предлог Решења о разрешењу Комисије за доделу Новембарских награда

28. Предлог Решења о именовању Комисије за доделу Новембарских награда

29. Предлог Решења о разрешењу директора Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“Апатин

30. Предлог Решења о именовању директора Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“Апатин

31. Предлог Решења о разрешењу Председника,Заменика председника и чланова стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

32. Предлог Решења о именовању Председника,Заменика председника и чланова стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини

33. Предлог Решења о разрешењу Председника,Заменика председника и члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

34. Предлог Решења о именовању Председника,Заменика председника и члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

35. Предлог Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузеће за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“Апатин

36. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузеће за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“Апатин

37. Предлог Решења о разрешењу чланова Комисије за родну равноправност

38. Предлог Решења о именовању чланова Комисије за родну равноправност

39. Предлог Решења о разрешењу Председника Савета за буџет и финансије

40. Предлог Решења о именовању Председника Савета за буџет и финансије

41. Предлог Решења о разрешењу Председника и члана Управног одбора Дома здравља Апатин

42. Предлог Решења о именовању Председника и члана Управног одбора Дома здравља Апатин

43. Предлог Решења о разрешењу заступника члана Скупштине друштва са ограниченом одговорношћу за управљање Слободном зоном „Апатин“ у Апатину

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.