У ТОКУ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА

EKONOMIJA VESTI VOJVODINA

У току је пети по реду конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима са територије АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом који траје до 25. септембра.

Конкурсом је предвиђено 30 милиона динара, што значи да ће најмање 30 брачних или ванбрачних партнера до краја године постати власници некретнине у неком од војвођанских села.

Да би конкурисали за ова бесповратна средстава, потребно је да учесници конкурса испуне и одређене услове. Један од супружника или ванбрачних партнера не сме да буде старији од 40 година у моменту подношења пријаве и потребно је да имају пребивалиште на територији АП Војводине, а неопходно је да брачна заједница траје најмање годину дана у моменту подношења пријаве, односно ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота.

Особе које конкуришу не би требало да буду власници или сувласници било какве непокретности на територији Републике Србије, као и да је нису отуђили у претходних пет година од дана објављивања конкурса.

Услови конкурса су и да један од супружника односно ванбрачних партнера мора да је у радном односу, те да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцјиалним продавцем некретнине. Учесници конкурса којима средства буду одобрена не могу да отуђе непокретност у наредних десет година, а некретнину коју предлажу за куповину мора да буде условна за становање.

Више информација о конкурсу може се пронаћи на сајту Завода за равоправност полова.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.